Wypłata emerytur nie jest zagrożona

Publikacja: 27.09.2018 18:46

Wypłata emerytur nie jest zagrożona

Foto: pieniadze.rp.pl

Po raz pierwszy mamy realną konkurencję przy wyborze firm realizujących nasze zlecenia IT. A jakość usług nie spada, ale rośnie – mówi wiceprezes ZUS ds. IT Krzysztof Dyki.

Rz: W ostatnim czasie ZUS mocno tnie koszty w obszarze IT. Niedawno informowaliście o oszczędnościach rzędu 17 mln zł z uwagi na zmianę warunków w obszarze tzw. platformy mainframe – czy niższa cena nie wiąże się z gorszą jakością i mniejszym zakresem świadczonych przez zleceniobiorcę usług?

Uzyskane oszczędności wynikają z optymalizacji, między innymi z dokładnego ustalenia konkurencji oraz rzeczywistej rynkowej wartości zamówienia – niezależnie od informacji cenowych przekazywanych przez producenta i jego partnerów. Warto podkreślić, że po raz pierwszy przy tej usłudze przeprowadziliśmy konkurencyjne i otwarte postępowanie. Już ten fakt w sposób oczywisty wpływa na dyscyplinę finansową oferentów, ponieważ dotychczas zamówienie to było udzielane jednemu podmiotowi w trybie z wolnej ręki. A jakość usług? Nie tylko nie zmalała, ale wzrosła, ponieważ zwiększono zakres usług i odpowiedzialność wykonawcy w stosunku do wcześniej zawieranych umów w tym samym obszarze.

Czy jest jeszcze przestrzeń do dalszej optymalizacji kosztowej w IT w ZUS? Jeśli tak, to w jakim obszarze?

W skali tak rozległej infrastruktury informatycznej, jaką dysponuje Zakład, optymalizacja powinna mieć charakter stały. Dostrzegamy dalszy potencjał optymalizacji praktycznie w każdym sektorze rozwiązań z uwagi na dynamikę i rozwój rynku dla danej technologii czy też usługi. Należy jednak pamiętać, że optymalizacja mają swoje granice, których nie należy przekraczać, aby nie spowodować zagrożenia dla ciągłości i prawidłowości działania systemów informatycznych. Dlatego w pierwszej kolejności dbamy o bezpieczeństwo i terminową realizację powierzonych projektów legislacyjnych.

Ostatnio o informatyzacji ZUS najwięcej mówi się o kontekście umowy na utrzymanie kompleksowego systemu informatycznego (KSI), która po wielu latach przeszła z rąk Asseco Poland (firma była też twórcą tego systemu) do krakowskiego Comarchu. Jak radzi on sobie z przejmowaniem zadań? Nie macie obaw, że wypłata emerytur może być zagrożona?

Wypłata emerytur nie jest zagrożona. Nie pojawiło się również ryzyko o charakterze krytycznym. KSI pracuje w trybie całodobowym, przez siedem dni w tygodniu. Z tego powodu jakakolwiek dysfunkcjonalność zostałaby natychmiast dostrzeżona.

1 października Comarch rozpoczyna świadczenie pierwszej usługi utrzymaniowej w obszarze monitorowania kapitału początkowego. Dopiero od tego momentu będziemy mogli ocenić realną współpracę na gruncie usługi utrzymania, natomiast dotychczasowa przebiega w dobrej atmosferze.

Czysto hipotetycznie: co by się stało, gdyby Comarchowi nie udało się przejąć na czas wszystkich usług? Czy jest opcja wydłużenia czasu, czy też w grę wchodziłoby od razu rozwiązanie umowy, co zapewne wiązałoby się z potężnymi karami finansowymi?

Umowa z firmą Asseco wygasa 1 marca 2019 roku, więc przed tym dniem powinno nastąpić przejęcie wszystkich usług przez Comarch.

Ze względów bezpieczeństwa niezbędny jest bufor czasowy pomiędzy przejęciem wszystkich usług przez Comarch a zakończeniem umowy z Asseco. Obecnie harmonogram zakłada przejęcie ostatnich usług przez Comarch 1 lutego 2019 roku, jednak finalizujemy ustalenia w tym zakresie i wskazana data może ulec niewielkiej zmianie.

Wracając jeszcze do pytania: a co gdyby się nie udało?

W rejestrze ryzyk oczywiście znajduje się scenariusz niepowodzenia przejęcia wszystkich usług w zakładanym czasie. Na tę okoliczność mamy scenariusze, które będą realizowane w zależności od oceny przebiegu współpracy z firmą Comarch oraz stanu wiedzy i zaawansowania naszego partnera. Priorytetem jest bezpieczeństwo KSI – zarówno w wymiarze bezawaryjności, jak i prawidłowości oraz terminowości przetwarzania danych.

Relacje pomiędzy Comarchem i Asseco są napięte, firmy spierają się w sądzie. Jak należy postrzegać rolę ZUS w tym całym procesie – jesteście rozjemcą? Koordynatorem?

Zakład występuje w roli zamawiającego, który jednocześnie koordynuje skomplikowany i wielowymiarowy proces przejęcia usługi utrzymania największego systemu informatycznego w naszym kraju. Z tego względu odpowiadamy także za zarządzanie bieżącymi i potencjalnie przyszłymi ryzykami. Wspomniany przez panią spór cywilno-prawny znajdywał się w rejestrze zakładanych przez nas ryzyk. Dlatego nie stanowi on ponadprzeciętnego zagrożenia.

Złożone oferty w ostatnim przetargu na utrzymanie KSI były zdecydowanie niższe od ostatniej umowy – średnio aż o ponad połowę. Z czego to wynika: czy to efekt zmiany zakresu usług czy też na poprzednich umowach Asseco inkasowało wyższe profity w stosunku do ponoszonych kosztów?

Sytuacja była podobnie jak przy usługach ciągłości działania i administracji środowiskiem Mainframe – po raz pierwszy stworzyliśmy realną konkurencyjność, czego efektem było wpłynięcie kilku ofert. Konkurencja w sposób naturalny rewitalizuje politykę cenową wszystkich partnerów. Ten przypadek nie był wyjątkiem.

Obecny system informatyczny ZUS ma już ponad 20 lat. W planach jest budowa nowego, KSI 2.0. Niedawno informowaliście, że dopuszczone do starań o to zlecenie będą Asseco i Comarch, które mają też umowę na rozwój obecnego systemu. Analitycy chwalą wybór tych dwóch firm, ale pojawiają się też głosy, że może warto by dopuścić do rywalizacji o ten kontrakt również podmioty zagraniczne. To nie było rozważane?

Postępowanie KSI 2 realizujemy w ramach umowy ramowej na usługę rozwoju systemu – to standardowe postępowanie, powszechne także na rynku komercyjnym. Wyłonienie wykonawców umowy rozwojowej przeprowadziliśmy w formule transparentnego przetargu nieograniczonego. Tak więc każdy podmiot – również z zagranicy – miał możliwość złożenia swojej oferty. Złożyły ją natomiast jedynie dwie polskie firmy: Asseco i Comarch.

KSI jest największym systemem informatycznym w Polsce. Czy do tej pory zdarzyły mu się jakieś poważne awarie, a jeśli tak, to jak długo trwały i czego można się spodziewać w przyszłości?

KSI – podobnie do innych systemów tej skali – miewał drobne i krótkotrwałe awarie wynikające z różnych względów technologicznych. Nie było natomiast awarii spowodowanych atakiem, co nie oznacza jednak, że system uznajemy za bezpieczny.

Jaki jest scenariusz reakcji na cyberzagrożenia w ZUS? Jeden z moich rozmówców powiedział kiedyś, że kwestia wejścia do każdego systemu informatycznego przez hakera to nie jest zagadnienie typu uda się/nie uda się, ale ile czasu to zajmie…

Z natury i istoty systemów informatycznych nie można ich uznać za bezpieczne. Do zagadnienia bezpieczeństwa podchodzimy z należną powagą – szczególnie w kraju tak utalentowanych specjalistów, weryfikujących zabezpieczenia systemów informatycznych.

Obecnie pion bezpieczeństwa Zakładu – pozostający poza strukturą IT – realizuje projekt systemu monitorowania bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa systemów ZUS. W najbliższych miesiącach spodziewamy się ogłoszenia zamówienia w formule ograniczonej. Pion bezpieczeństwa odpowiada także za identyfikację i zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Krzysztof Dyki od czerwca 2017 r. zasiada w zarządzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Odpowiada za pion IT. Specjalizuje się w inżynierii oprogramowania, analizie umów i zamówień informatycznych oraz w zagadnieniach związanych z cyberbezpieczeństwem.

Po raz pierwszy mamy realną konkurencję przy wyborze firm realizujących nasze zlecenia IT. A jakość usług nie spada, ale rośnie – mówi wiceprezes ZUS ds. IT Krzysztof Dyki.

Rz: W ostatnim czasie ZUS mocno tnie koszty w obszarze IT. Niedawno informowaliście o oszczędnościach rzędu 17 mln zł z uwagi na zmianę warunków w obszarze tzw. platformy mainframe – czy niższa cena nie wiąże się z gorszą jakością i mniejszym zakresem świadczonych przez zleceniobiorcę usług?

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości