W planach rząd jest jednorazowe podwyższenie najniższych rent i emerytur w następnym roku. Tak wynika z wykazu prac legislacyjnych.

Czytamy wykazie czytamy, że „pomimo wielu zmian dokonanych w ostatnich latach idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, wysokość tych świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania”.

Czytaj także: Emerytura obywatelska. Czym jest i ile może wynosić

Rząd zamierza podwyższać najniższe świadczenia. Mają one wynosić 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej oraz 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

W planach jest też zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł.

W wykazie tłumaczą, że „proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych”.