Emerytury artystów i twórców. Głodowe?

Publikacja: 20.12.2018 14:34

Emerytury artystów i twórców. Głodowe?

Foto: pieniadze.rp.pl

Kwestia świadczeń emerytalnych niemal zawsze wywołuje spore kontrowersje i prowokuje do dyskusji. Tym bardziej, że zasady przyznawania świadczeń emerytalnych, a także ich wysokość, nie są jednakowe dla wszystkich grup zawodowych.

Dla osób wykonujących różne zawody istnieje szereg odstępstw od ogólnych zasad przyznawania świadczeń emerytalnych. Odstępstwa te najczęściej wiążą się możliwościami skorzystania z tzw. wcześniejszego przejścia na emeryturę. Tak jest również w przypadku osób wykonujących pracę twórczą lub artystyczną.

Często słyszy się, że artyści i twórcy aktywni zawodowo mogą w przyszłości liczyć na „głodowe” emerytury. Ale czy twierdzenie to jest w pełni zasadne? Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej.

Emerytury artystów – o czym należy wiedzieć?

Zasady przyznawania świadczeń emerytalnych dla osób wykonujących działalność twórczą lub artystyczną wiążą się przede wszystkim z osiągnieciem wieku, który będzie uprawniał do otrzymania tego rodzaju świadczenia. Należy pamiętać, że wiek ten nie jest zróżnicowany wyłącznie pod kątem płci uprawnionego, ale zależy m.in. od rodzaju wykonywanej pracy. W przypadku kobiety wykonującej zawód tancerza, akrobaty, gimnastyka lub kaskadera, wiek ten wynosi 40 lat. Jeśli chodzi o mężczyzn, sięga on już 45 lat. Te zawody są obciążone znacznym ryzkiem, związanym choćby z możliwością wypadku lub kontuzji. Nie powinno więc dziwić, że w przypadku osób je wykonujących wiek emerytalny został znacznie obniżony.

Jeśli chodzi o muzyków, mogą oni ubiegać się o świadczenie emerytalne po osiągnięciu 55 lat w przypadku kobiet oraz 60 w przypadku mężczyzn. Dotyczy to jednak wyłącznie muzyków grających na instrumentach perkusyjnych, klawiszowych, smyczkowych. Natomiast jeśli chodzi o osobę wokalisty będącego solistą czy muzyka grającego na instrumentach dętych, wiek ten będzie dotyczył odpowiednio 45 i 50 lat. Wspominana granica wiekowa odnosi się również np. do treserów zwierząt drapieżnych. 50 lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn to wiek emerytalny, który dotyczy z kolei artystów śpiewających w chórze oraz żonglerów, komików cyrkowych czy aktorów teatru lalek. Wiek emerytalny dla aktorów wynosi 55 lat.

Oprócz wspomnianego wieku emerytalnego, artyści i twórcy mogą ubiegać się o świadczenie emerytalne, gdy osiągną go w czasie zatrudnienia lub w ciągu 5 lat po ustaniu zatrudnienia, a dodatkowo okres zatrudnienia wynosił co najmniej 15 lat.

Emerytura artystyczna – dlaczego świadczenie nie jest wysokie?

Emerytura artystyczna niestety najczęściej nie należy do zbyt wysokich. Wiąże się to przede wszystkich z tym, że artyści wykonują swoją pracę najczęściej na podstawie umów cywilnoprawnych, więc składki na ich ubezpieczenie emerytalne po prostu nie są odprowadzane. Nie bez znaczenia są także częste przerwy w zatrudnieniu. Ponadto osoby, które chcą skorzystać z wcześniejszego przejścia na emeryturę, skracają sobie tym samym okres aktywności zawodowej, od którego również uzależniona jest wysokość świadczenia emerytalnego.

Trzeba pamiętać, że gdyby artyści i twórcy świadczyli pracę wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych, mogliby w przyszłości w ogóle nie otrzymać emerytury, ponieważ składki od ich wynagrodzenia nie zostałby odprowadzane. Dlatego Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktuje artystów i twórców jak osoby wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą. Zatem w świetle przepisów powinny one samodzielnie odprowadzać składki od swojego wynagrodzenia. Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym z ZUS osoby te mogą zgłosić po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, która działa przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami