Polski Fundusz Rozwoju uruchomił ogólnopolską kampanię informacyjną o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Hasło kampanii: „W sumie się opłaca!”

Pierwszy etap ogólnopolskiej kampanii informacyjnej, która ma przybliżyć Polakom zasady Pracowniczych Planów Kapitałowych rozpoczął się 28 stycznia.

PPK to system długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2019 roku. Celem kampanii jest przedstawienie podstawowych cech i korzyści programu długoterminowego oszczędzania, do którego może przystąpić każda zatrudniona osoba podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Kampania informacyjna będzie prowadzona w telewizji, radiu i w internecie, a także za pomocą kanałów społecznościowych.

Hasło kampanii – „PPK. W sumie się opłaca!” wskazuje na główny atut PPK, czyli na trzy źródła finansowania programu – pracownika, pracodawcę i państwo. W ramach akcji informacyjnej emitowany będzie spot reklamowy, a także cykl animowanych filmów „Akademia PPK”, który w przejrzysty sposób wyjaśnia funkcjonowanie PPK i udział pracownika, pracodawcy i państwa.

Dodatkowo Polski Fundusz Rozwoju przygotował też pakiet informacyjny dla pracodawców i pracowników dostępny w serwisie www.mojePPK.pl. Za kampanię informacyjną wprowadzającą Pracownicze Plany Kapitałowe odpowiada Polski Fundusz Rozwoju. Kreację przygotowała wybrana w przetargu agencja Havas Warsaw.