Na koniec 2018 r. indywidualne konta emerytalne miało blisko milion osób – wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Komisja podsumowała ubiegły rok w IKE i w IKZE. Z jej danych wynika, że na koniec 2018 r. IKE miało 995,7 tys. osób, gdy rok wcześniej było to 951,6 tys. Oznacza to, że w zeszłym roku przybyło 44,1 tys. takich kont. To przyrost o 4,6 proc. mniejszy niż rok wcześniej. Wtedy sięgnął 5,4 proc.

Wartość aktywów zgromadzonych w IKE na koniec 2018 r. to 8,691 mld zł. Rok wcześniej było to 7,961 mld zł. Aktywa w IKE zwiększyły się zatem o 0,73 mld zł, czyli o blisko 9,2 proc. Przyrost pomiędzy 2016 i 2017 r. był znacznie wyższy, niemal 20-proc. Średnia wpłata na IKE w 2018 r. to 4,2 tys. zł. Rok wcześniej było to 3,8 tys. zł. Do kobiet należało 525,3 tys. kont IKE, do mężczyzn ponad 470,3 tys. Zdecydowaną większość kont miały przy tym osoby w wieku powyżej 40 lat.

Z kolei indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego miało na koniec grudnia 2018 r. 730,4 tys. osób. Rok wcześniej 689,9 tys. To przyrost o 40,5 tys., czyli o 5,9 proc. I tu dynamika była niższa niż między 2016 i 2017 r. Wtedy liczba kont IKZE wzrosła o 7,4 proc. Wartość aktywów zgromadzonych w IKZE na koniec zeszłego roku to 2,3 mld zł. Rok wcześniej było to 1,7 mld. Wartość aktywów odłożonych w IKZE zwiększyła się zatem o blisko 0,6 mld zł, czyli aż o przeszło 35 proc. To i tak jednak znacznie mniej niż między 2016 i 2017 r., kiedy przyrost aktywów przekroczył tu 58 proc. Średnia wpłata na konto IKZE w 2018 r. to 3,3 tys. zł. Nieco więcej niż rok wcześniej. I tu większość kont (371,6 tys.) należała do kobiet. Tak jak w IKE zdecydowana większość kont IKZE należała do osób w wieku powyżej 40. roku życia.

IKE i IKZE to część trzeciego, dobrowolnego filaru systemu emerytalnego w Polsce. Należą do niego także PPE. Pierwszy filar to ZUS. Drugi OFE. Wkrótce nasz system uzupełnią pracownicze plany kapitałowe.