Obniż podatek wpłatą na IKZE

Publikacja: 02.04.2019 14:56

Obniż podatek wpłatą na IKZE

Foto: pieniadze.rp.pl

Zbliżają się terminy rozliczeń podatkowych z fiskusem. Warto pamiętać, by odliczyć zeszłoroczną wpłatę na trzeci filar od podstawy opodatkowania.

Osoby, które w ubiegłym roku wpłaciły pieniądze na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, mogą to uwzględnić, rozliczając swój PIT za 2018 r. (trzeba to zrobić do końca kwietnia 2019 r.). Odliczenie przysługuje tym, którzy płacą podatek dochodowy na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawki 18 i 32 proc.), ale również osobom prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną liniową stawką 19 proc. Mogą to zrobić także przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem ryczałtem ewidencjonowanym.

Sporo do odzyskania

Ulga podatkowa od dochodu równa jest sumie wpłat na konto IKZE w roku, za który dokonujemy odliczenia. Dla przykładu, jeśli w 2018 roku wpłaciliśmy na konto IKZE kwotę 5 tys. zł i jesteśmy w pierwszym progu podatkowym wynoszącym 18 proc., to nasza ulga podatkowa wyniesie 900 zł. Zakładając, że nie mamy innych odliczeń i nasz pracodawca dokonał wszystkich płatności podatków w ciągu roku, to taką kwotę ulgi podatkowej Urząd Skarbowy zwróci nam na konto. Pamiętajmy, że wpłaty na IKZE są ograniczone rocznym limitem. W ubiegłym roku można było zasilić konto kwotą wynoszącą maksymalnie 5 331,60 zł. Nadwyżka środków ponad ustawowy limit jest zwracana klientowi przez instytucję finansową. Zatem maksymalne kwoty odliczenia od podatku będą nam przysługiwać, jeśli wykorzystamy limity i będą one zależeć od tego jaką stawką podatku PIT jesteśmy objęci. Przy progu podatkowym 32 proc. i pełnym wykorzystaniu limitu na IKZE nasza ulga wyniesie aż 1 706,11 zł.

Jak dokonać odpisu

Jeśli rozliczamy się na podstawie deklaracji PIT-37, czyli przychód nasz pochodzi np. z umowy o pracę, to kwotę odliczanych wpłat na IKZE należy wykazać w załączniku PIT/0 w rubryce B7. Tę samą kwotę należy wykazać w części D składanej deklaracji PIT-37. Z kolei jeśli rozliczamy się na podstawie deklaracji PIT-36, czyli uzyskujemy przychód prowadząc działalność gospodarczą i rozliczamy się wg skali podatkowej, lub rozliczamy się na podstawie deklaracji PIT-28, czyli uzyskujemy np. przychody podlegające rozliczeniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to kwotę odliczenia wykazujemy w załączniku PIT/0 w rubryce B7. Tę samą kwotę należy wykazać w części F składanej deklaracji PIT-36 lub w części D.1 składanej deklaracji PIT-28. Jeśli zaś rozliczamy się na podstawie deklaracji PIT-36L, czyli uzyskujemy przychód prowadząc działalność gospodarczą i rozliczamy się liniowo – wg stawki 19 proc., to kwotę odliczenia wykazujemy bezpośrednio w składanej deklaracji PIT-36L w części E.

Podstawą dokonania odliczeń są dowody wpłat na IKZE. Musimy je mieć, żeby móc przedstawić w urzędzie skarbowym. Może to być zwykły wydruk przelewu z naszego konta bankowego. Powinien zawierać dane osoby wpłacającej składkę i instytucji finansowej, do której były przekazywane środki. Potrzebna jest także wysokość kwoty oraz tytuł przelewu.

Warto oszczędzać

Wciąż niewielu z nas odkłada środki z myślą o emeryturze. Tymczasem gromadzenie nawet niewielkich kwot zapewni konkretny kapitał na przyszłość. Wybierając pomiędzy IKE a IKZE należy wziąć pod uwagę kwestię odkładanych i uzyskiwanych oszczędności, limity wpłat oraz elastyczność każdego z rozwiązań. Z większości kalkulacji wynika, że lepszym rozwiązaniem jest IKZE, ze względu na finansowe korzyści co roku w postaci możliwości dokonania odliczeń w PIT. Dobrym pomysłem jest jednak założenie obu kont i zapewnienie sobie spokojniejszej starości. Warto zaznaczyć, że w przypadku obu narzędzi funkcjonuje limit wpłat. Na IKE w danym roku możemy wpłacić trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. W 2019 roku daje to kwotę 14 295 zł. Na IKZE zaś maksymalnie w danym roku wpłacić możemy tylko 1,2-krotność średniego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, czyli w 2019 roku 5 718 zł.

Nadzór nad prowadzeniem IKE oraz IKZE przez instytucje finansowe sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, więc nie musimy martwić się o bezpieczeństwo naszych wpłat. Ponadto gwarantują je także sektorowe regulacje prawne właściwe dla każdego z rodzajów instytucji, w których można gromadzić kapitał emerytalny. Zgromadzone pieniądze nie leżą – są inwestowane. W co? To zależy od formy, w której prowadzone jest IKE bądź IKZE.

W przypadku ubezpieczenia na życie z UFK lub funduszu inwestycyjnego, które są prowadzone odpowiednio przez zakłady ubezpieczeń i towarzystwa funduszy inwestycyjnych, wpłacane środki są inwestowane w jeden lub kilka funduszy wybranych przez klienta. Jeśli udamy się zaś do domu maklerskiego, zostanie nam założony rachunek inwestycyjny. Środki tam wpłacane będą inwestowane w tzw. zdematerializowane papiery wartościowe, czyli np. akcje lub obligacje. Z kolei banki środki z prowadzonych przez siebie IKE lub IKZE lokują na rachunkach oszczędnościowych. A powszechne towarzystwa emerytalne – na dobrowolnym funduszu emerytalnym.

Zbliżają się terminy rozliczeń podatkowych z fiskusem. Warto pamiętać, by odliczyć zeszłoroczną wpłatę na trzeci filar od podstawy opodatkowania.

Osoby, które w ubiegłym roku wpłaciły pieniądze na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, mogą to uwzględnić, rozliczając swój PIT za 2018 r. (trzeba to zrobić do końca kwietnia 2019 r.). Odliczenie przysługuje tym, którzy płacą podatek dochodowy na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawki 18 i 32 proc.), ale również osobom prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną liniową stawką 19 proc. Mogą to zrobić także przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem ryczałtem ewidencjonowanym.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy