TFI PZU, PKO TFI, AXA TFI oraz Aegon PTE zostały już zarejestrowane w ewidencji pracowniczych planów kapitałowych.

Oznacza to, że te instytucje już mogą oferować PPK i podpisywać z pracodawcami umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. Zgodnie z Ustawą o PPK, w ewidencji PPK mogą zostać umieszczone wybrane podmioty: powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), pracownicze towarzystwa emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zakłady ubezpieczeń na życie, które spełniają odpowiednie kryteria.

Teraz firmy te podmioty czekają na publikację na portalu PFR www.mojeppk.pl Znajdą się tam m.in. szczegółowe warunki umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, statuty funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów (KIID) oraz inne materiały informacyjne i marketingowe dotyczące oferty PPK.