Przygotować pracodawców do wdrażania nowego systemu

Publikacja: 09.05.2019 14:22

Przygotować pracodawców  do wdrażania nowego systemu

Foto: View of a Young attractive employer analysing resume of woman

Z początkiem lipca w dużych firmach ruszy wprowadzanie pracowniczych planów kapitałowych. Jednak pracodawcy wciąż wiedzą o nich stosunkowo mało.

Już od 1 lipca 2019 r. firmy zatrudniające od 250 osób będą się musiały włączyć w program długoterminowego oszczędzania i wybrać instytucję finansową, która będzie prowadziła PPK dla ich pracowników. Następnie zgodnie z przyjętym w ustawie harmonogramem dołączą do niego mniejsze firmy. Według szacunków program obejmie docelowo 11 mln zatrudnionych. Pierwsze wpłaty na konta uczestników pojawią się w listopadzie 2019 r.

Wiedza nadal niewystarczająca

Za utworzenie PPK w firmie będzie odpowiedzialny pracodawca. Poza pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy PPK obejmą również m.in. osoby świadczące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy wykonujące pracę nakładczą, również w agencjach pracy tymczasowej. Docelowo, gdy program obejmie już wszystkie podmioty, pracodawca, który zatrudnia co najmniej jedną osobę, za którą odprowadza obowiązkowe składki emerytalne i rentowe do ZUS, dokona wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK na rzecz pracownika oraz za jej pośrednictwem otworzy dla takiego pracownika imienny rachunek, na którym będą gromadzone jego oszczędności.

Jak jednak wynika z badań, pracodawcy wciąż nie są zbyt dobrze przygotowani do wdrażania PPK w firmach, mimo iż te największe podmioty mają obowiązek uruchomienia planów lada moment.

Jak wynika z przeprowadzonego przez „Rzeczpospolitą” i „Parkiet” pod koniec kwietnia badania, zaledwie dwie trzecie firm z warszawskiej GPW zamierza udostępnić PPK swoim pracownikom. Ponad 26 proc. odpytywanych przez nas spółek nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie. Niektóre mają czas na wdrożenie PPK nawet do 2021 r. Niewielka część (3,6 proc.) raczej nie przewiduje przystąpienie do PPK, bo zastanawia się nad uruchomieniem PPE. Firmy też dosyć negatywnie odbierają PPK – ponad 63 proc. badanych twierdzi, że jest to dla nich dodatkowy koszt, a 55,3 proc. upatruje w PPK szans na wzrost emerytur pracowników. Dla 18 proc. przedsiębiorstw PPK to zarówno koszty, jak i wzrost emerytury.

Taki wynik ankiety wśród spółek giełdowych pokazuje, że poziom wiedzy o PPK nie jest najwyższy. Można tylko domniemywać, że podobnie sprawa wygląda w firmach nienotowanych na rynku publicznym.

Dosyć słabo wygląda poziom wiedzy o PPK także wśród pracowników, a to w porozumieniu z nimi pracodawca będzie wdrażał w firmie program. Jak wynika z raportu „PPK oczami Polaków” przygotowanego przez Nationale-Nederlanden, wśród osób, które deklarują, że słyszały o pracowniczych planach kapitałowych, tylko 14 proc. ocenia, że ma dużą wiedzę na ich temat. Czterech na dziesięciu badanych uważa, że zdobyło w tym zakresie trochę informacji. Jednak niemal połowa (45 proc.) przyznaje się do niewiedzy. Dotyczy ona nie tylko podstawowych zasad programu, ale także tego, na jakim etapie wdrożenia znajduje się firma, w której pracują. Brak informacji o postępie prac wskazuje połowa pracowników firm zatrudniających powyżej 250 osób.

Chcemy edukować

To oczywiście normalne, że przedsiębiorcy nie wiedzą wszystkiego od razu i że nie wszyscy od razu zdają sobie sprawę z wszystkich obowiązków. Dla każdej firmy PPK będzie dużym wyzwaniem. Jak każdy nowy program, pracownicze plany kapitałowe rodzą z pewnością wiele pytań, wątpliwości i wyzwań. W jaki sposób wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzała PPK? Czy i jakich dostosowań wymagać będą systemy kadrowo-płacowe? Jak informację o PPK przedstawić pracownikom? To tylko niektóre z nich.

Chcąc pomóc przedsiębiorcom w znalezieniu odpowiedzi, „Rzeczpospolita” i „Parkiet” zdecydowały się na zorganizowanie serii konferencji dotyczących PPK. Będą to spotkania inne niż wszystkie organizowane dotychczas, gdyż chcemy się skupić wyłącznie na praktycznych aspektach wdrażania i funkcjonowania PPK.

Pierwsza z konferencji odbywa się 9 maja w Golden Floor Tower przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie. Kolejne spotkania planujemy w Krakowie (16 maja), Poznaniu (22 maja), Wrocławiu (30 maja), Gdańsku (6 czerwca) i Katowicach (13 czerwca).

Z początkiem lipca w dużych firmach ruszy wprowadzanie pracowniczych planów kapitałowych. Jednak pracodawcy wciąż wiedzą o nich stosunkowo mało.

Już od 1 lipca 2019 r. firmy zatrudniające od 250 osób będą się musiały włączyć w program długoterminowego oszczędzania i wybrać instytucję finansową, która będzie prowadziła PPK dla ich pracowników. Następnie zgodnie z przyjętym w ustawie harmonogramem dołączą do niego mniejsze firmy. Według szacunków program obejmie docelowo 11 mln zatrudnionych. Pierwsze wpłaty na konta uczestników pojawią się w listopadzie 2019 r.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora