Czym kierować się wybierając firmę zarządzającą PPK

Publikacja: 26.06.2019 19:25

Czym kierować się wybierając firmę zarządzającą PPK

Foto: pieniadze.rp.pl

Już niedługo najwięksi pracodawcy, zatrudniający co najmniej 250 pracowników, będą wybierać instytucje finansowe, jako podmioty zarządzające Pracowniczym Planem Kapitałowym. Jakimi kryteriami mogą się kierować wybierając konkretnego oferenta?

Jednym z ważniejszych kryteriów jest doświadczenie instytucji finansowej na rynku PPE. Wyjaśnijmy dlaczego.

PPK to produkt, w którym – podobnie jak w PPE – oprócz usługi oferowania odpowiedniej jakości zarządzania środkami uczestników przy stosowaniu różnorodnych polityk inwestycyjnych, jest oferowana pomoc w kompleksowej obsłudze administracyjnej planu i indywidualnych kont pracowników. Pracodawca bierze na siebie bardzo duży wysiłek organizacyjny związany z oferowaniem swoim pracownikom dodatkowego bonusu w formie PPK. Najwięcej czynności pracodawca będzie musiał wykonać w momencie uruchomienia planu: zebranie danych osobowych, przekazanie ich do instytucji finansowej, automatyczny zapis pracowników, którzy nie ukończyli 55 roku życia, przyjmowanie dobrowolnych deklaracji od starszych pracowników, informacja o zasadach działania PPK. Jednak bardzo wiele czynności będzie musiał wykonywać także później związanych przede wszystkim z naliczaniem wpłat, ale także z przyjmowanie oświadczeń woli pracowników, ponieważ duża ich część musi być składana za pośrednictwem pracodawcy. Instytucje finansowe, które od wielu lat oferują i zarządzają bliźniaczym produktem, jakim jest PPE, będą oczywiście dawały największą rękojmię sprawnego i efektywnego wsparcia pracodawcy w jego obowiązkach wynikających z oferowania PPK.

Uczestnik PPK – podobnie jak w PPE – zostaje inwestorem w wyniku pierwotnej decyzji pracodawcy o uruchomieniu odpowiednego planu (programu) dla swoich pracowników o bardzo zróżnicowanym poziomie wiedzy finansowej i świadomości dotyczącej oszczędzania. W związku z tym wyjątkowego znaczenia nabiera oferowana przez wybraną instytucję finansową szeroko rozumiana edukacja inwestycyjna: formy jej dostarczania, jakość materiałów, ich przejrzystość i prostota, która powinna uwzględniać często bardzo niską świadomość inwestycyjną. Ważne jest doświadczenie pracowników oferenta w prowadzeniu szkoleń i prezentacji.

Jakość dostarczanej przez instytucję finansową edukacji przesądzi o dwóch bardzo wymiernych korzyściach dla pracowników: skorzystania/bądź nie z PPK, jako bardzo atrakcyjnej formy inwestowania, rozumienia korzyści i konsekwencji każdej ewentualnej decyzji wynikającej z uczestniczenia w planie; w Stanach Zjednoczonych usługa zarządzania środkami i edukacja pracowników w planach 401(k) – odpowiednika naszych PPE i PPK, są traktowane jako odrębne benefity pracownicze i ten drugi jest często uznawany za ważniejszy.

Pracodawca powinien wiedzieć, że średni poziom uczestnictwa uprawnionych pracowników w PPE wynosi mniej niż 70 procent, w sytuacji gdy programy są oferowane przez pracodawców o najlepszej kondycji finansowej, w których pracownicy mają najwyższe wynagrodzenia. Co więcej, w PPE pracodawca w całości finansuje składkę podstawową, a w PPK w mniejszej części (1,5 proc. z 3,5 proc.). Jedynym kosztem, jaki ponoszą pracownicy w wyniku uczestnictwa w PPE, jest potrącenie podatku PIT od składki pracodawcy wnoszonej na rachunek pracownika.

Jaki będzie udział pracowników w PPK, które będą oferowały wszystkie firmy, także te, w których wynagrodzenia są bardzo niskie? Co prawda obniżono składkę podstawową pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenia: z 2 proc. do 0,5 proc., ale przecież pozostaje koszt podatku PIT od składki pracodawcy, który powstrzymał ponad 30 proc. pracowników przed złożeniem deklaracji przystąpienia do PPE.

PPE, do czasu powstania PPK, było produktem o najniższych opłatach – kilka razy niższych – w stosunku do innych produktów, w szczególności do regularnych rejestrów w funduszach i subfunduszach. Dodając do tego to, że wpłaty są wnoszone systematycznie w niewielkich kwotach, PPE staje się rentowny dla instytucji finansowej dopiero po wielu latach oferowania. W związku z tym decyzja o wejściu na rynek PPE – odpowiednio wcześnie podjęta i konsekwentnie realizowana przez daną instytucję finansową – świadczy o jej długoterminowej strategii budowania biznesu w oparciu o wieloletnią lojalność klientów (która jest kluczowa dla rentowności projektu).

Rynek pracowniczych programów emerytalnych jest najbardziej konkurencyjnym rynkiem ze wszystkich, w jakich uczestniczą instytucje finansowe oferujące PPK. Jeżeli dana firma zarządzająca osiągnęła sukces na tym rynku, to znaczy, że ma dużo większe szanse powtórzenia sukcesu również na rynku PPK w porównaniu do podmiotów, które nie mają żadnego doświadczenia, a także tych, które na rynku PPE zdobyły bardzo mały udział lub się z niego wycofały; kierując się tym kryterium pracodawca ogranicza ryzyko wycofania się wybranego oferenta, gdyby ten nie osiągnął odpowiedniego udziału na rynku PPK.

Jeżeli danemu pracodawcy będzie zależało na wysokiej partycypacji pracowników w PPK, to doświadczenie w oferowaniu PPE i bardzo wysoki poziom partycypacji w programach, w których dany oferent został wybrany jako podmiot zarządzający, powinno być jednym z najważniejszych kryteriów wyboru instytucji finansowej.

Maciej Rogala

Właściciel firmy

EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna

Już niedługo najwięksi pracodawcy, zatrudniający co najmniej 250 pracowników, będą wybierać instytucje finansowe, jako podmioty zarządzające Pracowniczym Planem Kapitałowym. Jakimi kryteriami mogą się kierować wybierając konkretnego oferenta?

Jednym z ważniejszych kryteriów jest doświadczenie instytucji finansowej na rynku PPE. Wyjaśnijmy dlaczego.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora