Już 50 tys. osób z matczynymi emeryturami

Publikacja: 25.07.2019 14:47

Już 50 tys. osób z matczynymi emeryturami

Foto: pieniadze.rp.pl

Rodzic, który wychował przynajmniej czworo dzieci, ma prawo do świadczenia w wysokości minimalnej emerytury, czyli 1100 zł brutto.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał już ponad 48,7 tys. rodzicielskich świadczeń uzupełniających „Mama 4 plus” – poinformował w czwartek resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Do ZUS wpłynęło do tej pory 56,2 tys. wniosków o przyznanie świadczenia.

Czytaj także: Jak ubiegać się o świadczenia z programu „Mama 4 plus”

Zgodnie z obowiązującym od 1 marca programem „Mama 4 plus” osoby, które wychowały przynajmniej czworo dzieci, mają prawo do świadczenia w wysokości minimalnej emerytury, czyli 1100 zł brutto. Świadczenie przyznaje na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Według najnowszych danych, przekazanych w czwartek przez MRPiPS, do ZUS wpłynęło już ponad 56,2 tys. wniosków o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego „Mama 4 plus”.

– Wśród ubiegających się o tzw. matczyną emeryturę największą grupę wiekową, liczącą ponad 41,9 tys., stanowią osoby między 6. a 69 rokiem – wskazała cytowana w komunikacie resortu szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa. Zaznaczyła, że dwa wnioski o dodatek złożyły również osoby, które skończyły 99 lat.

Minister Borys-Szopa poinformowała, że od początku obowiązywania programu przyznanych zostało ok. 48,7 tys. świadczeń. Wsparcie w pełnej wysokości 1100 zł brutto otrzymuje 17,6 tys. osób, a do ponad 31,1 tys. osób trafia świadczenie dopełniające.

Największą liczbę wniosków zarejestrowano w Gdańsku (3,6 tys.). Na drugim miejscu uplasował się Rzeszów (2,7 tys. złożonych wniosków), a na trzecim Rybnik, w którym złożono 2,4 tys. podań. W stolicy kraju łącznie przyjęto ponad 1,2 tys. zgłoszeń.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4 plus” to program dla osób, które w przeszłości zrezygnowały z pracy na rzecz wychowywania co najmniej czwórki dzieci i nie mają prawa nawet do najniższego świadczenia emerytalnego lub otrzymują je w niższej wysokości. Na świadczenie uzupełniające w budżecie państwa zarezerwowano w tym roku ponad 801 mln zł.

O świadczenie w ramach programu „Mama 4 plus” mogą się ubiegać matki po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat. W razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci świadczenie po osiągnięciu 65 lat przysługuje także ojcom czworga dzieci.

Czytaj także: Matczyne emerytury niesprawiedliwe dla pracujących mam?

Świadczenie nie przysługuje osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył jej władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci (np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności). Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego mają także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wnioskujący osiągnął wiek emerytalny.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami