W rządowej bazie sprawdzisz wszystkie oszczędności emerytalne

Powstanie baza IT, w której obywatele znajdą informacje o wszystkich swoich oszczędnościach na czas emerytury.

Publikacja: 21.10.2019 18:23

W rządowej bazie sprawdzisz wszystkie oszczędności emerytalne

Foto: Shocked middle aged mature woman feeling stressed reading unbelievable online news, surprised senior old lady looking at laptop amazed by unexpected stuck computer problem sit on sofa at home

W lipcu 2019 r. ruszył program pracowniczych planów kapitałowych. Jak tłumaczy rząd, ma on na celu zbudowanie powszechnych, prywatnych, indywidualnych oszczędności Polaków, we współpracy z pracodawcami i państwem. W planach docelowo może oszczędzać 7–8 mln osób. Budowie PPK towarzyszyć ma przekształcenie otwartych funduszy emerytalnych w indywidualne konta emerytalne. Członkowie OFE zdecydują, czy zgromadzone tam oszczędności przenieść na IKE czy do ZUS.

– W ten sposób powstanie system zabezpieczenia starości Polaków oparty na trzech filarach – przekonuje rząd.

Te trzy filary to: filar publiczny, czyli ZUS i KRUS, prywatny filar pracowniczy współtworzony lub tworzony przez pracodawców, czyli PPK i PPE, oraz prywatny filar indywidualny, czyli IKE, IKZE i IKE, utworzony przy likwidacji OFE.

– Zmiany koncepcji, powoływanie do życia nowych produktów oszczędnościowych, reformy i przekształcenia w OFE – wszystko to spowodowało, że Polacy, którzy nie mają obowiązku na bieżąco śledzić wszystkich tych zmian, nie mają poczucia komfortu panowania nad całością swoich oszczędności gromadzonych z myślą o przyszłości – przyznaje rząd.

Czytaj także:  3 filary emerytalne

W rozwiązaniu tego problemu i odbudowie zaufania do systemu emerytalnego oraz oszczędzania na czas emerytury pomóc ma budowa centralnej informacji emerytalnej. Byłaby to baza informatyczna, do której trafiać będą informacje ze wszystkich filarów systemu zabezpieczenia starości Polaków. – Polacy mogliby dzięki temu w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej w jednym miejscu zobaczyć, ile pieniędzy zgromadzili na przyszłe świadczenia i jaka będzie lub może być ich wysokość w przyszłości – tłumaczą autorzy projektu ustawy o CIE z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dziś wiele instytucji finansowych (np. TFI czy PTE prowadzące PPK, PTE prowadzące OFE) oraz ZUS są zobowiązane do wysłania listownych informacji o stanie kont emerytalnych swoich klientów. Jest to masowa korespondencja – liczba takich listów sięga 30 mln rocznie, a po wejściu w życie PPK może dochodzić do 40 mln. To pociąga za sobą ogromne koszty. A i tak obywatele nie mają zbiorczej informacji o stanie swoich oszczędności gromadzonych na czas emerytury. W CIE mogliby pobrać taką informację w formie elektronicznej.

Budowę CIE nadzorować ma Polski Fundusz Rozwoju, który dziś nadzoruje m.in. wdrażanie PPK. Koszt budowy systemu to ok. 45 mln zł. Budowa potrwa trzy lata. Projekt ustawy w tej sprawie jest w konsultacjach publicznych.

W lipcu 2019 r. ruszył program pracowniczych planów kapitałowych. Jak tłumaczy rząd, ma on na celu zbudowanie powszechnych, prywatnych, indywidualnych oszczędności Polaków, we współpracy z pracodawcami i państwem. W planach docelowo może oszczędzać 7–8 mln osób. Budowie PPK towarzyszyć ma przekształcenie otwartych funduszy emerytalnych w indywidualne konta emerytalne. Członkowie OFE zdecydują, czy zgromadzone tam oszczędności przenieść na IKE czy do ZUS.

– W ten sposób powstanie system zabezpieczenia starości Polaków oparty na trzech filarach – przekonuje rząd.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora