Na PPK zdecydowało się tylko 41 proc. pracowników

To łączny poziom partycypacji w firmach które mają Pracownicze Plany Kaitałowe oraz Pracownicze Programy Emerytalne.

Publikacja: 17.12.2019 16:13

Na PPK zdecydowało się tylko 41 proc. pracowników

Foto: pieniadze.rp.pl

Poziom partycypacji w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) pierwszej transzy pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników wyniosła 41 proc., licząc łącznie firmy posiadające PPK oraz te, które założyły pracownicze programy emerytalne (PPE) po wejściu w życie ustawy o PPK w grudniu ub.r., poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. Licząc tylko firmy, które założyły PPK, partycypacja wyniosła 39 proc.

– Szacunkowa partycypacja w PPK to 39 proc., a uwzględniając firmy, które wybrały PPE – to 41 proc. Natomiast licząc wszystkich pracowników korzystających z PPE i PPK to jest obecnie 44 proc. ogółu osób zatrudnionych w dużych firmach” – powiedział Borys podczas konferencji prasowej.

Dane o partycypacji to szacunek, który może podlegać zmianom – granica błędu to 2-3 proc., podkreślił.

– Na ten moment nie obserwujemy istotnych zjawisk typu odstąpienia czy przystąpienia – dodał prezes PFR.

Liczba uczestników PPK wyniosła 1 128 tys. pracowników. Kolejne 144 tys. przystąpiło do PPE utworzonych po wejściu w życie ustawy o PPK.

– Można powiedzieć, że w efekcie wdrożenia PPK w dużych firmach z PPE bądź PPK skorzystało łącznie 1,3 mln i to jest nasza główna dana, którą się posługujemy – podkreślił Borys.

Łącznie z wcześniej funkcjonującymi PPE w systemie jest to ponad 1,55 mln osób, dodał.

– Dla nas to są dwie najważniejsze cyfry, które mówią, że na tym pierwszy etapie rzeczywiście udało się spowodować, że pracownicze programy emerytalne – czy PPK, czy PPE – stały się standardem rynków pracy. Cieszymy się, że coraz więcej pracodawców pokazuje nawet w ofertach pracy PPK czy PPE jako dodatkowy benefit dla pracowników – stwierdził prezes.

Łącznie liczba dużych firm objętych systemem wyniosła 4 282, z czego 309 posiadało PPE przed wejściem w życie ustawy o PPK, a kolejne 209 firm założyły PPE w ostatnim roku. Wobec tego obowiązkowi założenia PPK podlegało 3 864 firmy.

– Wszystkie te instytucje w sposób prawidłowy utworzyły te programy – podkreślił Borys.

Przypomniał, że na rynku PPK aktywnych jest 20 instytucji.

– PPK są systemem tanim – średnia opłata za zarządzanie wynosi 0,37 proc. – wskazał także.

Podkreślił, że to bardzo niski, atrakcyjny poziom w porównaniu z podobnymi ofertami w innych krajach.

– Zakładamy. że na kolejnych etapach wdrażania PPK może być trudniej. Np. w Wielkiej Brytanii najtrudniej było wśród MŚP. Być może w kolejnym etapie partycypacja będzie mniejsza niż w firmach 250+, ale będziemy dokładać starań, by tak się nie stało – zadeklarował też prezes PFR.

Pracownicze plany kapitałowe to przeznaczony dla pracowników program długoterminowego oszczędzania. Gromadzone w PPK oszczędności mają pochodzić ze składek pracowników, pracodawców i dopłat od państwa. Reforma związana z tworzeniem PPK ruszyła 1 lipca i objęła na początku największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób. Do 2021 roku większość pracodawców w Polsce ma utworzyć PPK dla swoich pracowników.

Poziom partycypacji w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) pierwszej transzy pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników wyniosła 41 proc., licząc łącznie firmy posiadające PPK oraz te, które założyły pracownicze programy emerytalne (PPE) po wejściu w życie ustawy o PPK w grudniu ub.r., poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. Licząc tylko firmy, które założyły PPK, partycypacja wyniosła 39 proc.

– Szacunkowa partycypacja w PPK to 39 proc., a uwzględniając firmy, które wybrały PPE – to 41 proc. Natomiast licząc wszystkich pracowników korzystających z PPE i PPK to jest obecnie 44 proc. ogółu osób zatrudnionych w dużych firmach” – powiedział Borys podczas konferencji prasowej.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży