Już za 3 miesiące czeka nas coroczna waloryzacja świadczeń emerytalnych. Od marca 2020 r. wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24 proc. i waloryzacja emerytur i rent nie będzie mniejsza niż 70 zł brutto. Wzrosną także najniższe świadczenia emerytalno-rentowe.

Większość emerytów otrzyma jednak więcej niż minimalna stawka 70 zł. Podwyżka kwotowa około 6,2 mln emerytów i rencistów będzie wyższa. Są to osoby, których świadczenie nie przekracza 2160,49 zł brutto.

Wzrosną także najniższe emerytury i renty; do 1 200 zł (wzrost z 1 100 zł) w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej; do 900 zł (wzrost z 825 zł) w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.