Koszt tzw. trzynastej emerytury dla budżetu państwa wyniesie 11,7 mld zł. W kwietniu 2020 r. emeryci i renciści otrzymają dodatkowo 1 200 zł brutto przy czym nieliczne osoby dostaną to świadczenie w maju 2020 r. Trzynastka „na rękę” wyniesie nieco ponad 1026 zł. Pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, bez żadnych formalności. Wypłata odbędzie się bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.

Dodatkowe świadczenie otrzyma ok. 9,8 mln emerytów i rencistów. Rozwiązanie będzie zastosowane do:

  • emerytur i rent w systemie powszechnym,
  • emerytur i rent rolników,
  • emerytur i rent służb mundurowych,
  • emerytur pomostowych,
  • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
  • rent socjalnych,
  • rent strukturalnych,
  • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
  • rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
  • rent inwalidów wojennych i wojskowych,