Ustawę waloryzacyjną właśnie przyjął bez poprawek Senat. Dokument czeka już tylko na podpisanie rzez prezydenta. Oznacza to, że od 1 marca 2020 roku waloryzację rent i emerytur o 3,24 proc., nie mniej niż o 70 zł brutto.

Wszyscy emeryci których świadczenie nie przekracza 2 160,49 zł brutto dostaną podwyżkę kwotową w wysokości 70 zł brutto. Takich emerytów i rencistów jest większość – około 6,2 mln osób. Ci z wyższą dotychczasową emeryturą niż wspomniane 2 160,49 zł brutto będą objęci waloryzacją procentową – ich świadczenie podniesione zostanie o 3,24 proc.

Wzrośnie tez emerytura minimalna. Świadczenie będzie od 1 marca wynosić 1200 zł brutto. Waloryzacja na podobnych zasadach, tj. wskaźnikiem procentowym oraz ustaleniem gwarantowanego progu podwyżki świadczenia, odbyła się do tej pory czterokrotnie (w 2012 r. podwyżka nie mniej niż 71 zł, w 2015 r. 36 zł, w 2017 r. 10 zł, w 2019 r. 70 zł).