Rezygnacja z PPK – najbardziej pożądany dokument kadrowy

Deklaracja rezygnacji z wpłat do PPK  to najbardziej pożądany dokument kadrowy 2020 r.

Publikacja: 18.02.2020 15:23

Rezygnacja z PPK – najbardziej pożądany dokument kadrowy

Foto: Overworked office worker, bureaucracy, archives.

Utworzenie systemu pracowniczych planów kapitałowych (PPK) to istotna rewolucja w długoterminowym oszczędzaniu w naszym kraju.

W praktyce to przede wszystkim obowiązkową zmianę dla podmiotów zatrudniających, które zobowiązane są w odpowiednim terminie (ze względu na sektor gospodarki, w którym działają oraz ze względu na wielkość mierzoną liczbą osób zatrudnionych) utworzyć PPK. Przez utworzenie PPK należy rozumieć zawarcie umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, a także zapisanie do PPK właściwych osób zatrudnionych.

Spoczywający na pracodawcy obowiązek zapisania pracowników do PPK

Obowiązkiem każdego podmiotu zatrudniającego jest automatyczne zapisanie do PPK wszystkich osób zatrudnionych będących w wieku do 18 do 54 lat, a na wniosek tych w wieku od 55 do 69 lat. W obu przypadkach należy legitymować się co najmniej 3-miesięcznym stażem pracy w podmiocie zatrudniającym.

Wiek danej osoby określa się na dzień zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Natomiast jedynym sposobem, żeby osoba będąca w wieku od 18 do 54 lat nie została zapisana do PPK, jest złożenie przez nią swojemu podmiotowi zatrudniającemu deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Najbardziej pożądany dokument kadrowy 2020 roku

Wzór przedmiotowej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK określa stosowne rozporządzenie Ministra Finansów. Jest to jeden wzór obowiązujących wszystkich pracodawców. Deklarację taką osoba zatrudniona składa na piśmie swojemu podmiotowi zatrudniającemu. Oryginał dokumentu pracodawca zachowuje u siebie, ale informację o złożeniu tej deklaracji przez daną osób podmiot zatrudniający powinien przekazać instytucji finansowej zarządzającej tym PPK. Skutkiem złożenia deklaracji rezygnacji z wnoszenia wpłat do PPK jest brak naliczania przez pracodawcę nowych wpłat do PPK, a jeśli takowe były już dokonywane, to zaprzestanie ich naliczania i odprowadzania. Przepisy stanowią ponadto, że wpłaty już naliczone w danym miesiącu złożenia deklaracji, ale nie odprowadzone jeszcze do instytucji finansowej podlegają zwrotowi. W praktyce szczególnie ta ostatnia kwestia może być wyzwaniem administracyjnym dla wielu pracodawców, więc mogą się oni starać jakoś ograniczyć swoje obowiązki w tym zakresie.

Możliwość ograniczenia okresu na składanie deklaracji

Jednym z rozwiązań rozważanych w praktyce jest określenie z góry przez pracodawcę dat, w jakich w danym miesiącu pracodawca przyjmuje deklaracje rezygnacji z wpłat do PPK. Przykładowo przelew wynagrodzeń zaplanowany jest do 10 dnia miesiąca, ale pracodawca wskazuje, że do naliczenia wynagrodzenia przyjmuje rezygnacje, które skutecznie dotarły do niego najpóźniej do 20. dnia poprzedniego miesiąca. Takie działanie pracodawcy stałoby w sprzeczności z przepisami ustawy o PPK. Należy wskazać, że złożenie czy to przez osobę zatrudnioną, czy to przez uczestnika PPK podmiotowi zatrudniającemu deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK jest uprawnieniem takiej osoby wynikającym wprost z przepisów ustawy o PPK.

W związku z faktem, że przepisy rangi ustawowej nie ograniczają ani osób zatrudnionych, ani uczestników PPK w zakresie tak możliwości, jak też terminów składania przedmiotowych deklaracji, to należy przyjąć, że tym bardziej przepisy rangi zakładowej nie powinny ograniczać w tym zakresie ani osób zatrudnionych, ani uczestników PPK. Złożenie przedmiotowej deklaracji jest uprawnieniem, z którego skorzystanie powinno wywoływać skutek zgodnie z przepisami ustawy o PPK. Skoro ustawodawca przyjął w przepisach zasadę natychmiastowego skutku wywoływanego przez deklarację rezygnacji z wpłat do PPK, to oznacza to, że podmiot zatrudniający jako zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o PPK, powinien stosować się także do tego rozwiązania. Ograniczenie terminów składania deklaracji oznaczałoby pozbawienie osób zatrudnionych czy uczestników PPK przysługujących im ustawowo uprawnień.

dr Marcin Wojewódka, wspólnik zarządzający w Wojewódka i Wspólnicy Sp.k.

Utworzenie systemu pracowniczych planów kapitałowych (PPK) to istotna rewolucja w długoterminowym oszczędzaniu w naszym kraju.

W praktyce to przede wszystkim obowiązkową zmianę dla podmiotów zatrudniających, które zobowiązane są w odpowiednim terminie (ze względu na sektor gospodarki, w którym działają oraz ze względu na wielkość mierzoną liczbą osób zatrudnionych) utworzyć PPK. Przez utworzenie PPK należy rozumieć zawarcie umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, a także zapisanie do PPK właściwych osób zatrudnionych.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami