Według Ministerstwa Finansów liczba osób zatrudnionych, które uczestniczą w programie PPK, według stanu na połowę listopada 2019 r., to 1 mln 128 tys. 027 uczestników PPK.

– Jeżeli podobna partycypacja utrzyma się w kolejnych trzech etapach wdrażania programu wówczas do PPK będzie należeć ok. 4,5-5 mln osób, a to oznacza, że uda się zbudować w Polsce pierwszy powszechny system dodatkowego oszczędzania – napisał resort w odpowiedzi na interpelację poselską.

W grudniu 2019 r. prezes PFR Paweł Borys poinformował o poziomie partycypacji w Pracowniczych Planów Kapitałowych po pierwszej fazie wdrażania programu, obejmującej blisko 4 tys. największych firm. Szacunkowa partycypacja w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników wynosi 39 proc.

Obecnie trwa II faza programu PPK. Do jego wdrożenia zobowiązane są przedsiębiorstwa zatrudniające między 50 a 249 pracowników. Zapisy trwają od 1 stycznia.