Wypłatę dodatkowego jednorazowego świadczenia w 2021 roku dla emerytów i rencistów przewiduje projekt ustawy o tzw. czternastej emeryturze, przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów.

Czternasta emerytura miałaby wynosić tyle ile emerytura minimalna obowiązująca od 1 marca 2021 r., ale nie dla wszystkich. Taką kwotę mieliby dostać tylko emeryci, których świadczenie jest mniejsze bądź równe 2900 zł. Jeśli natomiast świadczenie emeryta będzie przekraczało tę kwotę, to czternasta emerytura będzie o wysokość tego przekroczenia obcinana. Dla przykładu jeśli nasze świadczenie emerytalne wypłacane co miesiąc wynosi 2000 zł, to czternasta emerytura miała by wynieść tyle, ile emerytura minimalna (podniesiona od marca do 1200 zł brutto). Jeśli nasze świadczenie wynosi 2900 zł to także czternastka wyniesie 1200 zł brutto. Jeśli jednak comiesięczna emerytura wynosi 3500 zł to oznacza że ponad 2900 zł wykracza o 600 zł. I o te 600 zł zostanie obniżone czternaste świadczenie, czyli wyniesie 600 zł brutto. Oznaczałoby to, że osoby dostające emeryturę powyżej 4100 zł brutto nie otrzymałyby czternastej emerytury w ogóle. To na razie oczywiście tylko projekt ustawy, który po tym jak przyjął go rząd musi przejść całą ścieżkę legislacyjną przez parlament i kancelarię prezydenta. Nie ma pewności czy zostanie przyjęty i czy w takiej właśnie formie.

Większość „czternastek” ma być wypłacona w listopadzie 2021 r. Rozwiązanie to ma być zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, rent strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Koszt wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2021 r. oszacowano na ok. 10,6 mld zł. W 2021 r. świadczenie to zostanie wypłacone ok. 9,1 mln emerytom i rencistom, z czego ok. 7,9 mln osób otrzyma je w pełnej wysokości, a ok. 1,2 mln osób w niższej.