Jak wynika z najnowszego raportu Instytutu Emerytalnego na koniec I kwartału roku, długoterminowe formy oszczędzania obejmujące Pracownicze Plany Kapitałowe oraz Pracownicze Programy Emerytalne  funkcjonowały w Polsce w grupie około 6 500 pracodawców, z czego w większości były to PPK.

Pracownicze plany kapitałowe tworzone są od drugiej połowy 2019 roku, kiedy to PPK utworzyły 3864 firmy, zatrudniające ponad 250 osób. Natomiast w grupie wszystkich pracodawców prowadzących PPE jest 518 takich, którzy zatrudniają powyżej 250 osób. Zatem obecnie w 4382 największych firmach w Polsce funkcjonuje program długoterminowego grupowego oszczędzania, czy to w postaci PPE czy PPK. Z tym, że 88% tych firm prowadzi PPK, a jedynie 12% podmiotów korzysta z rozwiązania w postaci PPE. Zdaniem autorów raportu należy spodziewać się, że powyższa relacja będzie rosła na korzyść PPK.
Opracowanie Instytutu jest pierwszym w Polsce kwartalnym zestawieniem danych dotyczących PPE oraz PPK pod względem popularności danego rozwiązania wśród pracodawców i pracowników, wartości zgromadzonych aktywów, a także oferty instytucji zarządzających aktywami w ramach danego rozwiązania.

Długoterminowe produkty oszczędzania PPE i PPK oferowane są w Polsce przez kilkudziesięciu dostawców, z czego większość to towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a w drugiej kolejności zakłady ubezpieczeń na życie. Należy jednakże spodziewać się zmniejszenia liczby podmiotów oferujących PPK
Raport IE wskazuje, że na koniec I kwartału 2020 roku uczestnictwem w formach długoterminowego oszczędzania objętych było ponad 1,5 mln osób, z czego większość w formie PPK. Według opracowania nie należy spodziewać się istotnego wzrostu tej liczby przed końcem 2020 roku.

Na koniec I kwartału 2020 roku w ramach PPE i PPK zgromadzono aktywa rzędu kilkunastu mld zł, z czego większość w PPE.

– Można założyć niewielki organiczny wzrost aktywów w 2020 roku, ale będzie to uzależnione głównie od sytuacji rynkowej – wskazują autorzy raportu.