Rząd zaproponował waloryzację rent i emerytur na poziomie ustawowego minimum. Oznacza to, że waloryzacja rent i emerytur w 2021 r. miałaby wynieść 3,84 proc.

Jeśli propozycja rządu zostanie przyjęta przez parlament, to emerytura minimalna która obecnie wynosi 1200 zł brutto wzrosłaby o 46 zł do 1246,08 zł brutto czyli około 1027 zł na rękę. Chyba że rząd zastosuje tu wyższą waloryzację kwotową jak w ostatnich latach.

W przypadku świadczenia 1500 zł brutto podwyżka wyniesie ok. 57,6 zł. Przy emeryturze w wysokości 2000 zł brutto podwyżka wyniesie 76,8 zł. Emerytura wynosząca 2500 zł wzrosłaby o niemal 100 zł, a świadczenie 3000 zł o nieco ponad 115 zł.