Do PPK przystąpi prawie każdy

Publikacja: 21.11.2018 09:37

Do PPK przystąpi prawie każdy

Foto: brainstorming. briefing meeting. business discussion. team of managers or executives thinking over a strategy or company development and studying information

Docelowo programy obejmą wszystkie firmy zatrudniające pracowników.

Pracownicze plany kapitałowe to z perspektywy pracownika bardzo potrzebna inicjatywa. Prognozy bardzo niskich emerytur w przyszłości wymagają dodatkowego działania, a PPK mają w systemowy sposób pomóc zabezpieczyć bezpieczeństwo finansowe Polaków po przejściu na emeryturę. Z perspektywy większości pracowników, aby zapisać się do PPK nie trzeba będzie zrobić nic. Dla osób pomiędzy 18. a 55. rokiem życia zapis będzie automatyczny Osoby powyżej 55. lat również będą mogły przystąpić do planu, ale pod warunkiem złożenia wniosku do pracodawcy. Ustawodawca dopuścił również możliwość rezygnacji z PPK – każda zainteresowana osoba będzie mogła to zrobić w dowolnym momencie po zgłoszeniu odpowiedniej deklaracji. Trzeba również pamięć, że co cztery lata ponawiany będzie proces autozapisu wszystkich (w wieku 18–55 lat) do PPK, więc rezygnacja z programu nie jest dożywotnia.

Wpłaty i dopłaty

Oszczędności pracownika gromadzone w ramach PPK będą pochodziły z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy oraz z dopłat państwa. Pracownik będzie miał obowiązek odprowadzania wpłat podstawowych w kwocie 2 proc. wynagrodzenia brutto oraz możliwość odkładania do 2 proc. w formie wpłat dodatkowych. Dla osób mniej zamożnych przygotowano wyjątek: osoby zarabiające mniej niż 120 proc. pensji minimalnej, czyli nie więcej niż 2700 zł w 2019 roku będą mogły obniżyć wysokość wpłaty podstawowej z 2 proc. do nawet 0,5 proc.

Pracodawca ze swojej strony będzie odkładał 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika plus ewentualnie do 2,5 proc. składki dodatkowej, co razem ze środkami pracownika daje miesięczne oszczędności na dodatkową emeryturę w PPK pomiędzy 3,5 proc. a 8 proc. miesięcznie. Ponadto uczestnicy PPK otrzymają od państwa składkę powitalną w kwocie 250 zł oraz w przypadku pozostania w planie dodatkowe 240 zł corocznej dopłaty.

Formy i sposoby wypłaty

Środki gromadzone w ramach PPK będą miały na celu zabezpieczenie sytuacji finansowej pracownika na emeryturze. Intencją ustawodawców jest zachęcenie uczestników PPK do wypłaty środków po 60. roku życia, ale nie wszystkich zgromadzonych. Co ważne, oszczędności na koncie pracownika będą prywatne i będą mogły zostać w każdej chwili wypłacone oraz dziedziczone (w przypadku śmierci). Wypłaty zgromadzonych oszczędności będą możliwe już od 60. roku życia, bez względu na fakt, czy uczestnik już przeszedł na emeryturę, czy nadal jest aktywny zawodowo. Po osiągnięciu 60 lat uczestnik jednorazowo będzie mógł wypłacić 25 proc. zgromadzonych oszczędności, a pozostałą część (75 proc.) rozłożyć na co najmniej 120 miesięcznych rat. PPK umożliwi też wypłaty środków w całości, jednak wtedy konieczne będzie zapłacenie podatku od zysków kapitałowych dla części przekraczającej 25 proc. Ustawa dopuszcza również „połączenie” środków uczestników pozostających w związku małżeńskim i wypłacanie ich w postaci wspólnego świadczenia małżeńskiego.

Niewątpliwą zaletą dla pracownika będzie również możliwość wypłaty środków w określonych przez ustawę przypadkach losowych, przed ukończeniem 60. roku życia:

– w razie poważnej choroby uczestnika PPK, małżonka lub dziecka będzie można skorzystać z 25 proc. zaoszczędzonych środków bez konieczności ich zwrotu;

– w przypadku zakupu domu lub mieszkania na kredyt będzie można skorzystać nawet ze 100 proc. zgromadzonych środków, ale opcja ta będzie dostępna tylko dla osób przed 45. rokiem życia (wypłacone w taki sposób środki trzeba będzie zwrócić w ciągu maksymalnie 20 lat).

Kwestia dziedziczenia środków – tutaj uczestnik PPK może wskazać osoby, które otrzymają zgromadzone środki po jego śmierci lub w przypadku braku wskazania osób podział środków nastąpi na zasadach ogólnych przepisów kodeksu cywilnego.

Koszty dla pracownika

Wprowadzanie PPK dla pracowników to szereg benefitów, ale wiąże się to również z kosztami. Pracownik będzie dokonywał wpłat w wysokości 2 proc. wynagrodzenia brutto, które będą odejmowane mu z wynagrodzenia netto, co oznacza, że przy wynagrodzeniu 4000 zł brutto kwota 80 zł (2 proc. z 4000 zł) zostanie odjęta od wynagrodzenia pracownika już po opodatkowaniu, a nie odjęta od wynagrodzenia brutto. Pracownik ma również możliwość dokonywania wpłat dodatkowych w wysokości do 2 proc. wynagrodzenia analogicznie do wpłat podstawowych.

Ostatnim elementem, o którym nie należy zapomnieć w kontekście kosztów pracownika, jest opłata płacona instytucjom finansowym za zarządzanie zgromadzonymi aktywami. Zadaniem instytucji finansowych jest pomnażanie środków zgromadzonych w PPK, którymi zarządzają, za co pobierają one tzw. opłatę za zarządzanie. Zgodnie z założeniami ustawy opłata ta nie może być wyższa niż 0,6 proc. wartości zgromadzonych aktywów netto uczestnika, z czego opłata stała może maksymalnie wynosić 0,5 proc. i dodatkowo instytucje finansowe mogą pobierać 0,1 proc. w przypadku uzyskiwania odpowiednich wyników inwestycyjnych. Należy pamiętać, że wartości te w porównaniu ze standardowymi opłatami przy produktach inwestycyjnych są zdecydowanie wyższe, czasami nawet aż siedmiokrotnie.

Korzyści z PPK

Przedstawione zostały koszty, teraz czas pokazać korzyści z uczestnictwa w PPK na konkretnych wartościach. Najważniejsze elementy wpływające na wysokość zgromadzonych środków, poza wysokością wynagrodzenia, to termin rozpoczęcia oszczędzania, wysokość wpłaty dodatkowej, a także moment zakończenia oszczędzania w PPK. 30-letni uczestnik zarabiający 4000 zł brutto, oszczędzający do 60. roku życia powinien zgromadzić prawie 120 tys. zł, z czego prawie 30 tys. mógłby wypłacić jednorazowo, a następnie przez kolejne dziesięć lat dostawałby miesięczne świadczenie w wysokości 740 zł. Gdyby ten sam uczestnik postanowił dodatkowo odkładać 1 proc. składki dodatkowej, a oszczędzanie skończył dwa lata później, tj. w wieku 62 lat, zgromadziłby prawie 47 tys. więcej, a jego miesięczne świadczenie zwiększyłoby się do 1041 zł.

Autor jest zastępcą kierownika projektu odpowiedzialnym za wdrażanie PPK w Grupie PZU

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami