Na czym polega przeliczenie emerytury na podstawie wysokości płacy minimalnej?

Publikacja: 20.03.2018 14:14

Na czym polega przeliczenie emerytury na podstawie wysokości płacy minimalnej?

Foto: pieniadze.rp.pl

Przepisy dotyczące przeliczenia emerytury zostały zmienione ustawą z dnia 4 września 2008 roku i obowiązują od 1 stycznia 2009 roku. Przed wprowadzoną zmianą podstawą ustalenia wysokości emerytury był wymiar składek (a dokładniej zarobków, jakie osiągnęliśmy w okresie pozostawania w stosunku pracy), który został wskazany jako podstawa obliczenia wymiaru emerytury. Jak sytuacja wygląda po wprowadzonych zmianach?

Przeliczenie emerytury – co musisz wiedzieć?

Przepisy obowiązujące do stycznia 2009 roku były niekorzystne dla przyszłych emerytów przede wszystkim ze względu na wysokość emerytury, przeliczonej i przyznanej na podstawie określonego wymiaru składek.

Często bowiem dochodziło do sytuacji, w których pracownik nie mógł zdobyć właściwych dokumentów potrzebnych do wyliczenia emerytury, choćby ze względu na likwidację miejsca pracy czy likwidację dokumentacji płacowej. Wówczas okresy pracy, za które pracownik nie mógł wskazać wysokości zarobków zaliczanych do podstawy emerytury, Zakład Ubezpieczeń Społecznych traktował jako tzw. okresy zerowe.

To znaczy, że w świetle poprzednio obowiązujących przepisów, okresy te były traktowane tak, jakby pracownik nie pozostawał w stosunku pracy, czyli po prostu nie pracował. Skutkowało to oczywiście zmniejszeniem wysokości przyznanej emerytury.

Dlatego też podjęto decyzję o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku. W świetle zmienionych przepisów, jeśli nie można ustalić podstawy wymiaru składek w okresie pozostawania w stosunku pracy wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru emerytury, za podstawę wymiaru składek przyjmuje się kwotę obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do okresu podlegającemu ubezpieczeniu i wymiaru czasu pracy.

W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś nie dysponuje dokumentacją określającą wymiar składek za dany okres pozostawania w stosunku pracy będący podstawą do wyliczenia emerytury, to wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje, że w tym okresie pracownik pobierał minimalne wynagrodzenie. W ten sposób zlikwidowane zostały tzw. okresy zerowe.

Kwota minimalnego wynagrodzenia jest także przyjmowana za podstawę przeliczania wysokości emerytury wtedy, gdy w czasie trwania stosunku pracy pracownik pobierał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy w formie zasiłku opiekuńczego, macierzyńskiego i chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

Obowiązujące zasady przeliczania emerytur dotyczą również kapitału początkowego, za który nie można ustalić podstawy wymiaru składek. Przepisy te dotyczą przeliczenia emerytury osób świadczących pracę na podstawie umowy o pracę oraz osób uznanych za repatriantów.

Przeliczanie emerytury – sprawdź, czy musisz złożyć wniosek

Osoby, który osiągnęły wiek emerytalny po wejściu w życie ustawy zmieniającej ustawę o emeryturach i rentach, będą otrzymywać emeryturę przeliczaną już na nowych zasadach, wypłacaną z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast ci, którzy pobierali emeryturę przed styczniem 2009 roku, powinni złożyć odpowiedni wniosek we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek zgłoszony w ciągu 12 miesięcy od momentu wejścia w życie ustawy zmieniającej gwarantuje, że przeliczona emerytura będzie przysługiwała już od 1 stycznia 2009 roku. Natomiast w przypadku zgłoszenia wniosku po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, czyli złożenia go po 2010 roku, skutkuje tym, że odpowiednio przeliczona emerytura będzie wypłacana od pierwszego dnia miesiąca, w którym ten wniosek został złożony.

Warto również zaznaczyć, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek wydania decyzji w związku z przeliczeniem emerytury w ciągu 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania.

Przepisy dotyczące przeliczenia emerytury zostały zmienione ustawą z dnia 4 września 2008 roku i obowiązują od 1 stycznia 2009 roku. Przed wprowadzoną zmianą podstawą ustalenia wysokości emerytury był wymiar składek (a dokładniej zarobków, jakie osiągnęliśmy w okresie pozostawania w stosunku pracy), który został wskazany jako podstawa obliczenia wymiaru emerytury. Jak sytuacja wygląda po wprowadzonych zmianach?

Przeliczenie emerytury – co musisz wiedzieć?

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą