Ranking: Najlepsze IKZE 2017

Aviva, Union Investment oraz Nationale-Nederlanden to zwycięzcy tegorocznych rankingów.

Publikacja: 15.11.2017 20:00

Ranking: Najlepsze IKZE 2017

Foto: 123RF

Z zebranych przez nas informacji wynika, że indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) znajdują się w ofertach ponad 30 instytucji finansowych.

Wśród IKZE prowadzonych przez ubezpieczycieli najwyższe oceny zyskały oferty: Avivy, Nationale-Nederlanden i PZU Życie. Najlepsze IKZE w formie funduszu inwestycyjnego znajdziemy w TFI: Union Investment, NN Investment Partners oraz PKO. Zainteresowani założeniem IKZE w dobrowolnym funduszu emerytalnym prowadzonym przez PTE powinni zainteresować się funduszami Nationale-Nederlanden, PZU oraz MetLife.

IKZE proponują też domy maklerskie (w formie rachunku inwestycyjnego) i pojedyncze banki: jeden komercyjny oraz kilka spółdzielczych.

Tak jak w przypadku rankingu IKE, oceniając IKZE wzięliśmy pod uwagę wyniki inwestycyjne w różnych okresach, opłaty pobierane przez instytucje finansowe oraz różnorodność oferty (kryterium to nie dotyczy DFE).

Zachęty od fiskusa

Odkładając pieniądze na emeryturę poprzez IKZE, podobnie jak w przypadku IKE, zyskujemy prawo do korzyści podatkowych, przy czym w przypadku IKZE są one trochę inne.

IKZE (tak samo jak IKE; uwaga: można mieć jednocześnie oba konta) uprawnia do zwolnienia z 19-proc. podatku od zysków kapitałowych, co w perspektywie kilkudziesięciu lat oszczędzania może stanowić dużą kwotę. Zwolnienie to uzyskuje się pod warunkiem, że pieniądze zostaną podjęte z konta dopiero po ukończeniu przez oszczędzającego 65. roku życia.

Są jeszcze inne wymagania. Wpłaty muszą być dokonywane przez co najmniej pięć dowolnych lat kalendarzowych. Poza tym ponad połowa wartości wpłat powinna być zrobiona nie później niż pięć lat przed złożeniem przez klienta wniosku o wycofanie środków z IKZE.

Oprócz zwolnienia z podatku Belki IKZE oferuje też inną ulgę. Wpłaconą przez rok na konto kwotę (do wysokości limitu) można odliczyć od podstawy opodatkowania. Zwykle oznacza to, że otrzymamy zwrot części zapłaconego PIT rozliczając się z fiskusem za dany rok. Za to gdy będziemy podejmować pieniądze, wypłata zostanie pomniejszona o 10-proc. podatek ryczałtowy (bez względu na wynik inwestycji).

Czas do końca roku

Oczywiście na przyszłą emeryturę można oszczędzać także w inny dowolny sposób, bez zakładania IKE czy IKZE. Ale wtedy nie skorzystamy z zachęt podatkowych.

Zawarcie umowy o prowadzenie konta emerytalnego ma także tę zaletę, że dopinguje do regularnych wpłat (przynajmniej raz w roku). Bo niewykorzystany w danym roku limit bezpowrotnie przepada. W tym roku na wpłacenie pieniędzy (ewentualnie również na założenie konta) mamy czas tylko do końca grudnia.

Szczegółowe rankingi:

Najlepsze IKZE w Dobrowolnych Funduszach Emerytalnych

Najlepsze IKZE w formie polisy na życie z UFK

Najlepsze IKZE w TFI

 

Mniejsze podatki dzięki wpłatom na IKZE

- Każdy, kto ukończył 16 lat, może założyć indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), z tym że osoba małoletnia musi się liczyć z ograniczeniami. Część instytucji (np. biura maklerskie) wymaga pełnoletności.

- Jednej osobie przysługuje prawo posiadania tylko jednego takiego konta. Ustawa nie przewiduje wspólnych kont prowadzonych np. dla małżonków.

- Jeśli mamy już IKZE, zgromadzone na rachunku środki możemy przenosić między różnymi instytucjami (po 12 miesiącach od podpisania umowy zazwyczaj bezpłatnie).

- Zyski z inwestycji w ramach IKZE są zwolnione z 19-proc. podatku od dochodów kapitałowych, ale ulga przysługuje dopiero po ukończeniu 65 lat. Ponadto pieniądze trzeba wpłacać na konto przez co najmniej pięć lat. Pomijając ten warunek, nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat.

- Wpłaty na IKZE odliczymy od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dzięki temu zapłacimy mniejszy PIT rozliczając się z fiskusem za dany rok. Jednak gdy będziemy podejmować pieniądze na emeryturze, będziemy musieli odprowadzić 10-proc. zryczałtowaną daninę.

- Co roku możemy przelać na IKZE kwotę nie większą niż ustalony limit. W 2017 r. limit ten wynosi 5115,60 zł. Jeśli go nie wykorzystamy do końca grudnia, przepadnie.

- Po jednorazowej albo częściowej wypłacie środków osoba, która skorzystała ze zwolnienia podatkowego, nie może ponownie założyć IKZE (zwolnienie przysługuje tylko raz).

- Środki na IKZE podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy nie płacą podatku od dochodów kapitałowych ani podatku spadkowego

Z zebranych przez nas informacji wynika, że indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) znajdują się w ofertach ponad 30 instytucji finansowych.

Wśród IKZE prowadzonych przez ubezpieczycieli najwyższe oceny zyskały oferty: Avivy, Nationale-Nederlanden i PZU Życie. Najlepsze IKZE w formie funduszu inwestycyjnego znajdziemy w TFI: Union Investment, NN Investment Partners oraz PKO. Zainteresowani założeniem IKZE w dobrowolnym funduszu emerytalnym prowadzonym przez PTE powinni zainteresować się funduszami Nationale-Nederlanden, PZU oraz MetLife.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży