Otwarte fundusze zaczęły korzystać na hossie

Metlife OFE w ciągu ostatnich trzech lat zarobił dla przyszłych emerytów najwięcej. Najmniej – Generali OFE.

Publikacja: 12.04.2017 20:10

Foto: Bloomberg

Poprawa sytuacji na warszawskiej giełdzie zaowocowała powiększeniem środków ulokowanych w otwartych funduszach emerytalnych. Większość OFE – 10 z 12 – osiągnęła dwucyfrową stopę zwrotu za okres od 31 marca 2014 r. do 31 marca 2017 r.

Wracają dobre czasy

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 31 marca 2014 r. do 31 marca 2017 r. wyniosła 12,921 proc. – poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego.

Najlepiej oszczędności przyszłych emerytów pomnażał Metlife OFE, osiągając trzyletnią stopę zwrotu w wysokości 17,377 proc. Niewiele gorsze wyniki osiągnęły PKO BP Bankowy OFE, który zarobił 16,318 proc., oraz AXA OFE (14,574 proc.). Zysk jednocyfrowy miały tylko dwa fundusze: Aegon OFE (9,550 proc.) i Generali OFE (8,166 proc.).

Stopa zwrotu z inwestycji jest podstawową miarą oceny efektywności polityki inwestycyjnej OFE. Stopa zwrotu funduszu obliczana jest przez poszczególne OFE na koniec marca i września każdego roku za ostatnich 36 miesięcy. Wartość tę wylicza się w oparciu o zmianę wartości jednostki rozrachunkowej.

Wyliczana dla całego rynku średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE jest sumą iloczynów stóp zwrotu i przeciętnego udziału w rynku danego funduszu mierzonego wielkością aktywów netto. Przy wyliczaniu średniej ważonej uwzględniane są fundusze, które działały przez ostatnich 36 miesięcy.

Więcej akcji w portfelach

Od lutego 2014 r. portfele OFE składają się w dużej mierze z akcji notowanych na warszawskiej giełdzie. W wyniku zmian w prawie fundusze emerytalne musiały oddać część swoich aktywów, głównie obligacje skarbowe znajdujące się w ich portfelach. W wyniku tej operacji 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku każdego członka OFE zostało umorzonych. Środki te zapisano na indywidualnych subkontach członków funduszy prowadzonych przez ZUS.

Na koniec marca alokacja OFE w polskie akcje wynosiła 78,6 proc., dlatego wyniki funduszy uzależnione są w dużej mierze od tego, co się dzieje na GPW. Dobra sytuacja na warszawskim parkiecie skutkuje obecnie poprawą wyników OFE.

Na inwestycje OFE od przeszło dwóch lat wpływa mechanizm suwaka. Otwarte fundusze muszą stopniowo przelewać do ZUS oszczędności tych klientów, którzy zbliżają się do wieku emerytalnego. W I kwartale napływy z ZUS do otwartych funduszy wyniosły 786 mln zł. Jednocześnie tzw. suwak zabrał z OFE do ZUS ponad 1 mld zł.

OFE zostaną zlikwidowane

W systemie emerytalnym szykują się zmiany. OFE mają przestać istnieć w dotychczasowej formie, a 75 proc. środków tam zgromadzonych trafiłoby na prywatne indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) dotychczasowych uczestników tych funduszy. Pozostałe 25 proc. zostanie zapisanych na ich indywidualnych subkontach w ZUS, a pieniądze zasilą Fundusz Rezerwy Demograficznej. Zmiany te mają być wprowadzone w życie do końca 2017 r.

Fundusze emerytalne zostaną przekształcone w fundusze inwestycyjne polskich akcji i będą mogły zarządzać środkami pochodzącymi z likwidacji OFE (w części, która do nich trafi). Zgromadzone w otwartych funduszach pieniądze zostaną sprywatyzowane.

Poprawa sytuacji na warszawskiej giełdzie zaowocowała powiększeniem środków ulokowanych w otwartych funduszach emerytalnych. Większość OFE – 10 z 12 – osiągnęła dwucyfrową stopę zwrotu za okres od 31 marca 2014 r. do 31 marca 2017 r.

Wracają dobre czasy

Pozostało 92% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami