Najlepsza TFI oferujące IKZE

W rankingu TFI oferujących IKZE w formie funduszu inwestycyjnego trzy pierwsze miejsca zajęły: PKO, NN Investment Partners oraz KBC.

Publikacja: 16.11.2016 18:00

Najlepsza TFI oferujące IKZE

Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Nie wszystkie TFI oferują IKZE. Przypomnijmy, że ranking IKE w formie funduszu inwestycyjnego opublikowaliśmy 10 listopada 2016 r.

Za co przyznawaliśmy punkty

Tak samo jak w przypadku IKE, miejsce instytucji finansowej w rankingu IKZE zależało od trzech czynników: stopy zwrotu z inwestycji w różnych okresach, oceny zróżnicowania oferty oraz opłat pobieranych od klientów.

Najwięcej punktów przyznawaliśmy za wyniki inwestycyjne. Analizowaliśmy rezultaty funduszy każdego TFI należące do czterech grup: akcji, obligacji, stabilnego wzrostu, pieniężne; oczywiście były to wyłącznie fundusze dostępne w ramach IKZE. Wzięliśmy pod uwagę cztery okresy: od początku tego roku, ostatnie trzy lata, pięć lat i dziesięć lat.

W tej kategorii rankingu wysokie oceny uzyskały: KBC, Union Investment oraz PKO.

Sprawdziliśmy też zróżnicowanie oferty poszczególnych TFI. Liczyła się ilość dostępnych funduszy; to, czy w ofercie znajdują się fundusze inwestujące za granicą; czy TFI proponuje produkty z gotową strategią inwestycyjną albo ma portfel przygotowany specjalnie pod kątem IKZE.

W tej kategorii bardzo dobrze wypadły: Union Investment, BPH i NN Investment Partners.

Duży wpływ na wyniki długoterminowej inwestycji mają opłaty pobierane przez instytucje zarządzające naszymi oszczędnościami. Przygotowując ranking policzyliśmy średnie opłaty pobierane przez TFI za zarządzanie (przeciętna opłata wyliczona na podstawie stawek obowiązujących w funduszu akcyjnym, obligacyjnym, stabilnego wzrostu i pieniężnym). Sprawdziliśmy także, czy dane TFI pobiera opłaty za założenie IKZE oraz czy potrąca prowizję od wpłacanych składek.

Najkorzystniejsze dla klienta opłaty są w PKO, NN Investment Partners i BNP Paribas.

Wybór strategii

Oszczędzanie na IKZE w TFI, tak samo jak w przypadku IKE, wiąże się z zawarciem umowy z towarzystwem prowadzącym fundusze. Wpłaty klienta mogą być lokowane w różne fundusze. W ofercie niektórych TFI jest nawet kilkanaście do wyboru, z odmiennymi strategiami inwestycyjnymi. Część TFI przygotowała specjalne fundusze dla oszczędzających na IKZE, dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych (im klient starszy, tym bezpieczniej inwestowane są pieniądze).

Fundusze inwestycyjne mają stosunkowo przejrzyste opłaty. Pobierają opłatę od składki, za zarządzanie aktywami oraz za zerwanie umowy w ciągu pierwszych 12 miesięcy oszczędzania. Trzeba się także liczyć z opłatą za konwersję czy umorzenie jednostek.

Decydując się na IKZE w formie funduszu inwestycyjnego, trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na wysokość opłaty za zarządzanie aktywami. Ma ona największe znaczenie dla efektywności inwestycji. Im opłata za zarządzanie jest niższa, tym lepiej. Generalna zasada jest taka, że im fundusz więcej inwestuje w akcje, tym wyższą opłatę inkasuje.

Obligacje tylko na giełdzie

Jeśli chcemy inwestować w obligacje skarbowe z myślą o emeryturze i korzystać ze zwolnienia podatkowego, możemy założyć IKE-Obligacje.

W ramach IKE-Obligacje wolno nam kupować wszystkie rodzaje skarbowych papierów oszczędnościowych oferowanych w PKO BP.

Niestety, analogicznego konta IKZE-Obligacje nie ma. Zwolennicy gromadzenia kapitału poprzez zakup obligacji mogą skorzystać z innej opcji. Papiery skarbowe (ale nie oszczędnościowe, lecz hurtowe) można bowiem kupować na giełdzie.

W tym celu trzeba założyć rachunek inwestycyjny w biurze maklerskim. W wybranych domach maklerskich rachunek taki może mieć formę IKZE. Wtedy wpłaty na konto (zgodnie z limitem) odliczymy od podstawy opodatkowania i unikniemy 19-proc. podatku Belki.

Zakup obligacji skarbowych na giełdzie jest jednak dużo bardziej skomplikowany niż zakup papierów oszczędnościowych w PKO BP. Poza tym wymaga wyłożenia większego kapitału.

Nie wszystkie TFI oferują IKZE. Przypomnijmy, że ranking IKE w formie funduszu inwestycyjnego opublikowaliśmy 10 listopada 2016 r.

Za co przyznawaliśmy punkty

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?