Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają

Już ponad 50 tysięcy osób sprawdziło wysokość swoich oszczędności w Pracowniczych Planach Kapitałowych w serwisie MojePPK.

Publikacja: 17.02.2022 12:10

Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają

Foto: Adobe Stock

Rozwiązanie to, skierowane do uczestników programu, pozwala na uzyskanie dostępu do danych o środkach zgromadzonych w PPK, zarówno w skali makro, jak też w odniesieniu do poszczególnych rachunków PPK. Serwis MojePPK dostępny jest w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

- Podgląd pod rachunki uczestników MojePPK to ważny krok we wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Przygotowana przez nas funkcjonalność umożliwia pracownikom wgląd do zgromadzonych środków w wygodnej formule, bez konieczności pamiętania loginów i haseł. Do tej pory na swoje rachunki w poszczególnych instytucjach finansowych zalogowało się wielu uczestników. Mamy jednak nadzieję, że możliwość szybkiego sprawdzenia stanu swoich oszczędności w jednym miejscu i potwierdzenia słuszności decyzji o oszczędzaniu utwierdzi uczestników PPK w przekonaniu, że warto być w programie – powiedział Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Czytaj więcej

PPK dają zarobić. Kto się nie wypisał, dziś liczy zyski. Wyniki funduszy

Do serwisu MojePPK można zalogować się poprzez stronę mojeppk.pl lub bezpośrednio pod adresem: www.rachunek.mojeppk.pl. Logowanie jest możliwe poprzez profil zaufany (czyli na przykład przez bankowość elektroniczną) lub za pomocą utworzonego w serwisie konta. Portal ma charakter wyłącznie informacyjny. Jakie dane znajdzie uczestnik programu w serwisie MojePPK?

- Przede wszystkim informacje o posiadanych rachunkach PPK, z podaniem nazw pracodawców oraz instytucji finansowych, zarządzających PPK w danych firmach. W szczegółach każdego rachunku można sprawdzić bieżącą wartość zgromadzonych środków oraz wysokość dokonanych wpłat, z podziałem na wpłaty pracownika, pracodawcy i dopłaty państwa. Serwis zawiera także informacje o wypłatach lub zwrotach z rachunku, o ile takie miały miejsce. Pozwala również na wygenerowanie raportu z zestawieniem danych o rachunkach oraz podsumowaniem całości środków zebranych w PPK – wyjaśnia Małgorzata Smołkowska, członek zarządu PFR Portal PPK.

Aktualnie swoje rachunki w serwisie MojePPK sprawdziło już ponad 50 tysięcy uczestników programu. Dodatkowo prawie 10 tysięcy osób, które podjęło próbę zalogowania do serwisu, nie posiada aktywnych rachunków PPK.

- Monitorujemy takie przypadki i staramy się wyjaśnić, czy wynikają one wyłącznie z prób sprawdzenia, czy jest się uczestnikiem PPK, czy też z braku zgłoszenia pracownika do PPK przez pracodawcę. Osoby, które zalogowały się i nie posiadają rachunku PPK, są informowane o tym, w jaki sposób mogą dołączyć do programu. Proces jest bardzo prosty – wystarczy jeden wniosek, złożony pracodawcy, by móc oszczędzać i korzystać z wszystkich zalet PPK. Wszystkie formalności leżą po stronie pracodawcy – tłumaczy Zapotoczny.

Czytaj więcej

Polacy są pogodzeni z losem biednego emeryta

Jednocześnie PFR Portal PPK oferuje pomoc osobom, które mimo chęci uczestniczenia w programie nie zostały zgłoszone do Pracowniczych Planów Kapitałowych przez pracodawcę. W takiej sytuacji oraz w przypadku innych pytań dotyczących serwisu i programu PPK, spółka zachęca do korzystania z infolinii, działającej pod numerem 800 775 775.

Partycypacja w programie rośnie z miesiąca na miesiąc – w firmach, zatrudniających powyżej 250 pracowników, wynosi już 45,88 proc. Jedną z wymiernych korzyści PPK jest wysoka, niespotykana na rynku, stopa zwrotu. Dzięki wpłatom pracodawcy i dopłatom państwa, a także zyskom z inwestycji, na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 5 300 zł brutto, oszczędzającego w Pracowniczych Planach Kapitałowych od grudnia 2019 r., znajduje się średnio od 96 proc. do 125 proc. więcej, niż on sam wpłacił do PPK.

- Mamy nadzieję, że dzięki serwisowi MojePPK informacja o tak atrakcyjnych zyskach dotrze także do nieprzekonanych. Satysfakcja uczestników PPK z osiągniętych wyników finansowych to najlepsza zachęta dla innych, by przystąpić do programu. Już czas, by decyzja o uczestniczeniu w PPK była podejmowana w oparciu o konkretne zyski, a nie nieracjonalne emocje. Każdy miesiąc poza programem to strata pieniędzy, które można mieć na wyciągnięcie ręki – podkreśla Robert Zapotoczny.

Rozwiązanie to, skierowane do uczestników programu, pozwala na uzyskanie dostępu do danych o środkach zgromadzonych w PPK, zarówno w skali makro, jak też w odniesieniu do poszczególnych rachunków PPK. Serwis MojePPK dostępny jest w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

- Podgląd pod rachunki uczestników MojePPK to ważny krok we wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Przygotowana przez nas funkcjonalność umożliwia pracownikom wgląd do zgromadzonych środków w wygodnej formule, bez konieczności pamiętania loginów i haseł. Do tej pory na swoje rachunki w poszczególnych instytucjach finansowych zalogowało się wielu uczestników. Mamy jednak nadzieję, że możliwość szybkiego sprawdzenia stanu swoich oszczędności w jednym miejscu i potwierdzenia słuszności decyzji o oszczędzaniu utwierdzi uczestników PPK w przekonaniu, że warto być w programie – powiedział Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami