Dzięki niemu, każdy kto posiada profil zaufany, będzie mógł w łatwy sposób sprawdzić stan zgromadzonych środków na jesień życia, poprzez serwis obywatel.gov.pl lub w aplikacji mobilnej mObywatel.

Jak wskazują projektodawcy, a więc KPRM Cyfryzacja, głównym celem powstania CIE jest budowa zainteresowania produktami emerytalnymi oraz zwiększenie ich przejrzystości.

- Na przestrzeni ostatnich lat doszło do wielu zmian w systemie emerytalnym. W związku z tym informacja na temat oszczędności emerytalnych jest rozproszona, dostępna za pośrednictwem kilku systemów, z wykorzystaniem wielu loginów i haseł, a dostęp do pełnej informacji jest utrudniony - argumentuje KPRM.

Czytaj więcej

Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają

- CIE rozwiązuje ten problem – zapewnia w jednym miejscu dostęp do informacji o wszystkich posiadanych produktach emerytalnych – ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK, OFE oraz ich stanu. Umożliwia również symulację wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych, ułatwiając decyzję o oszczędzaniu na przyszłość emerytalną oraz pozwoli na wykonywanie niektórych działań na środkach i kontach produktów emerytalnych. – dodaje.

System zostanie zbudowany przez Polski Fundusz Rozwoju przy współpracy z ZUS, KRUS oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Łączny koszt zbudowania CIE to 35 mln zł. 20 mln. ma pochodzić z budżetu państwa, a pozostałe 15 mln. ma dołożyć PFR. Za dalsze koszty obsługi rejestru, ma odpowiadać państwo. Będzie to do 20 mln zł. rocznie.

Nie oznacza to jednak, że instytucje posiadające w swojej ofercie produkty emerytalne nie poniosą w związku z powstaniem CIE żadnych wydatków. Będą one musiały na swój koszt dostarczać odpowiednio sformatowane dane do systemu. Finalnie przełoży się to wzrost kosztów obsługi produktów w II i III filarze emerytalnym.

Stąd koszty które przyniesie obsługa rejestru, pośrednio spadną na uczestników PPK czy IKE, chociażby przez brak obniżenia opłat za zarządzanie tymi produktami.

Czytaj więcej

PPK w 2022 r. przynoszą straty. Młodsi uczestnicy programu tracą więcej