Jak wynika z analizy DM Trigon po sześciu (korygując o wezwanie na TVN) miesiącach zakupów akcji, luty przyniósł zmianę sentymentu, głównie za sprawą Nationale-Naederlanden OFE. Fundusz sprzedał akcje za 488 mln zł, podczas gdy podaż netto w całym sektorze OFE wyniosła 237mln zł. Negatywne nastawienie dotyczyło zarówno akcji polskich (-154mln zł), jak i zagranicznych (-83mln zł), gdzie zakupy netto trwały nieprzerwanie od ostatnich 13 miesięcy.

Mimo, że kierunkowe nastawienie do polskich akcji było podzielone wśród OFE, znaczącym popytem wykazał się tylko MetLife (+105 mln zł), przez co cały sektor wygenerował podaż netto. Największa podaż polskich akcji wystąpiła w Avivie (-116mln zł).

Nastawienie większości OFE do akcji zagranicznych było z kolei pozytywne, ale duża podaż NN (-410mln zł) przesunęła łączne saldo zakupów netto na stronę ujemną. Największym popytem na rynkach globalnych wykazała się Aviva (+172mln zł).

- Szacujemy, że według nowej metodologii KNF (według której to waluta w jakiej akcje są denominowane, a nie miejsce notowań ma decydować, czy jest to inwestycja zagraniczna) udział inwestycji zagranicznych wynosi 12,0 proc. - wylicza Maciej Marcinowski, analityk DM Trigon.

Napływy z ZUS wyniosły w lutym 263mln zł, natomiast lutowe transfery z tytułu suwaka wyniosły 284 mln zł. Średnia ważona jednostka funduszy emerytalnych wzrosła w lutym o 1,9 proc. Najlepszy wyniki zarządzania osiągnął Pocztylion (+2,8 proc.), a najgorszy MetLife (+1,1 proc.). Od początku roku najlepszy jest Aegon (- 1,3 proc.), a najgorszy PZU (-4,3 proc.).