Tak wynika z badania „Pokolenia o finansach", zrealizowanego przez 4P Research Mix na zlecenie Banku Zachodniego WBK. Niezależnie od wieku, Polacy w oszczędzaniu stawiają na bezpieczeństwo – najczęściej trzymają zgromadzone środki finansowe na koncie oszczędnościowym i lokacie.

Prawie połowa (45 proc.) Polaków deklaruje, że posiada oszczędności odpowiadające co najmniej wysokości 3-miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego. 40 proc. regularnie odkłada część swoich dochodów, a 34 proc. robi to tylko sporadycznie. Najbardziej skłonne do regularnego oszczędzania są osoby z pokolenia Y (21-35 lat). Co drugi przedstawiciel tej generacji odkłada regularnie jakąś kwotę pieniędzy. Co ciekawe, to wśród najmłodszych jest najmniejszy odsetek tych, którzy nie oszczędzają w ogóle – w pokoleniu Z (16-20 lat) zaledwie 12 proc. osób deklaruje, że nie odkłada żadnych pieniędzy, podczas gdy średni wynik dla całej populacji to 25 proc.. Oznacza to, że racjonalne zarządzanie własnym budżetem w taki sposób, aby część środków odkładać, zaczyna się obecnie bardzo wcześnie.

Cel zmienia się z wiekiem

Z badania zrealizowanego na zlecenie Banku Zachodniego WBK wynika, że 40 proc. Polaków twierdzi, że oszczędza długofalowo. Cele oszczędzania są skorelowane ze stadium życia. Najmłodsi oszczędzają najczęściej na przyjemności: rozwój swoich pasji i zainteresowań (42 proc. wskazań wśród „oszczędzających długofalowo") oraz wakacje i podróże (38 proc.). Aż połowa osób z pokolenia Y odkłada na mieszkanie, a ponad jedna trzecia X-ów (36-50 lat) inwestuje w wykształcenie i lepszy start życiowy swoich dzieci. Natomiast najstarsze pokolenie Baby Boomers (51-70 lat) odkłada głównie na niespodziewane wydatki, czyli tzw. „czarną godzinę" (33 proc.).

Na emeryturę najczęściej odkładają przedstawiciele pokolenia X (33 proc. vs. 24 proc. w całej grupie oszczędzających długofalowo). Ta grupa osób najczęściej ze wszystkich gromadzi kapitał w tzw. III filarze – 12 proc., przy ogólnopolskim wskaźniku wynoszącym 8 proc..

Wygrywa bezpieczeńswto

Wyniki badania wyraźnie pokazują, że najpowszechniejsze wśród badanych jest oszczędzanie bezpieczne, które nie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Bez względu na wiek, najbardziej popularnym produktem wykorzystywanym przez Polaków do gromadzenia pieniędzy jest konto oszczędnościowe (44 proc. wskazań). Na drugim miejscu znalazła się lokata (28 proc.), do której, ze wszystkich grup wiekowych, najbardziej przekonane są osoby w wieku 36-50 lat. Zaledwie 7 proc. i 6 proc. Polaków, jako sposób gromadzenia środków finansowych, wskazało odpowiednio TFI i akcje.