Raport Deutsche Bank: 43 proc. Polaków nie odkłada żadnych pieniędzy na przyszłość

43 proc. Polaków nie odkłada żadnych pieniędzy na przyszłość, a sześciu na dziesięciu nie planuje tego robić w 2016 r.

Aktualizacja: 22.01.2016 12:04 Publikacja: 22.01.2016 11:07

Raport Deutsche Bank: 43 proc. Polaków nie odkłada żadnych pieniędzy na przyszłość

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak Mateusz Pawlak

Tak wynika z badania „Portret finansowy Polaków", które przeprowadził Deutsche Bank. Kluczowym wnioskiem jaki płynie z raportu jest fakt, że mimo iż nasza kondycja finansowa z roku na rok jest coraz lepsza, nie przekłada się ona w sposób bezpośredni na nasze plany dotyczące oszczędzania, inwestowania czy nawet zaciągania zobowiązań.

Nawet jeśli oszczędzamy w dłuższej perspektywie, korzystamy najczęściej z najbardziej zachowawczych rozwiązań, jak konto bankowe czy lokata. Co dziesiąty Polak trzyma swoje oszczędności w gotówce. Ponad 8 proc. inwestuje w nieruchomości, niespełna 6 proc. w jednostki funduszy, a tylko 3 proc. w akcje. Na emeryturę w ramach III filaru oszczędza mniej niż 6 proc. badanych. O funduszach inwestycyjnych słyszało 77 proc. z nas, jednak tylko 20 proc. osób kojarzących ten produkt posiada jednostki uczestnictwa. Blisko jedna czwarta uważa, że inwestowanie w fundusze jest trudno dostępne dla osób mniej zamożnych. Ponad 20 proc. zachęciłaby możliwość zakupu funduszy z pomocą profesjonalnego doradcy, np. w oddziale banku, a niewiele mniejszy odsetek (19 proc.), możliwość zakupu jednostek w Internecie. Największą przeszkodą na drodze do inwestycji w fundusze jest zdaniem ponad 38 proc. badanych obawa przed stratą oraz w takim samym stopniu, brak wolnych środków do zainwestowania.

– Mało kto oszczędza na dodatkową emeryturę poza podstawowymi składkami – ocenia Monika Szlosek, dyrektor bankowości detalicznej i inwestycyjnej Deutsche Banku. – To nie skłania do optymizmu – dodaje.

Swoją przyszłość zabezpiecza samodzielnie tylko jedna piąta Polaków. Co gorsza, badanie Deutsche Banku ujawnia negatywną tendencję w tym zakresie. W analogicznym badaniu w roku 2014 takie oszczędności deklarował prawie co czwarty badany.

Na co odkładamy? Okazuje się, że głównie na „czarną godzinę". Przed rokiem takiej odpowiedzi udzieliło 34 proc. Polaków. W tym roku odsetek ten zwiększył się do 55 proc. Zmniejszyła się natomiast liczba osób oszczędzających na edukację dzieci (spadek z 25 do 17 proc.). W tym roku Polacy rzadziej też wskazywali na takie cele jak nowe mieszkanie (spadek z 16 do 10,5 proc.) czy dostatnia emerytura (znaczący spadek z 17 do jedynie 5,7 proc.). Prawie co dziesiąty z nas oszczędza na zakup nowego samochodu. Niecałe 6 proc. myśli o dłuższym horyzoncie czasu i odkłada pieniądze na dostatnią przyszłość.

Czołową pozycję na liście najbardziej zyskownych w opinii Polaków inwestycji zajmują jak co roku nieruchomości. W 2015 r. wskazało na nie 45 proc. ankietowanych, a odsetek ten praktycznie nie zmienia się od czterech lat. Diametralnie zmienił się natomiast nasz stosunek do inwestycji w złoto. W 2011 r. aż 13,4 proc. wskazywało, że jest to najbardziej opłacalne aktywo. W 2015 r. było to już tylko 7,2 proc. Na trzecim miejscu wśród najbardziej zyskownych według badanych inwestycji znalazły się akcje (6,9 proc.). Prawie 7 proc. wskazało też na lokatę bankową, a 2,6 proc. obligacje.

A jak będzie w tym roku? Aż 60 proc. z nas nie planuje żadnych czynności związanych z finansami. To o 10 pkt proc. więcej niż przed rokiem. Wśród tych respondentów, którzy jednak planują podjęcie czynności finansowych, najczęściej wymienianą jest oszczędzanie. Zamiar powiększania swoich oszczędności w 2016 r. deklaruje niespełna 17 proc. badanych (rok wcześniej prawie 20 proc.). W tegorocznym badaniu na popularności mocno zyskały tzw. inwestycje alternatywne (m.in. w sztukę, wino, grunty). Plany z nimi związane zadeklarowało 7,1 proc. ankietowanych i był to największy udział wskazań spośród wszystkich instrumentów inwestycyjnych.

W jednostki funduszy ma zamiar w tym roku zainwestować 3,4 proc. badanych, a w akcje spółek giełdowych 2,8 proc. Ponad 5 proc. ma w planach zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego, a 2,7 proc. gotówkowego. Warto odnotować, że tylko 1,3 proc. chce otworzyć rachunek bankowy. To ponad trzy razy mniej niż przed rokiem.

głównym marzeniem Polaków związanym z finansami jest bezpieczeństwo. Co trzeci ankietowany (33 proc.) wskazał, że jego marzeniem jest możliwość zgromadzenia majątku, który będzie mógł przekazać swoim dzieciom. Identyczny odsetek badanych marzy o wystarczająco dużych dochodach, które umożliwiłyby odkładanie co miesiąc 500 zł. Co czwarty badany (24 proc.) chciałby, aby zakup dóbr materialnych nie stanowił dla niego problemu, tzn. żeby nie trzeba było na nie oszczędzać. Podobna liczba (23 proc.) wskazała jako swoje marzenie możliwość kupienia domu lub mieszkania bez potrzeby zaciągania kredytu. W przypadku 16 proc. ankietowanych, takim marzeniem byłaby możliwość zakupu samochodu bez kredytu. Z kolei 18 proc. chciałoby się nie martwić spłatami swoich zobowiązań na tyle, by nie były one szczególnym obciążeniem dla budżetu. Niemal tyle samo pytanych (17 proc.) marzy o tym, aby kwestie finansowe nie były kluczowe w ich życiu.

Tak wynika z badania „Portret finansowy Polaków", które przeprowadził Deutsche Bank. Kluczowym wnioskiem jaki płynie z raportu jest fakt, że mimo iż nasza kondycja finansowa z roku na rok jest coraz lepsza, nie przekłada się ona w sposób bezpośredni na nasze plany dotyczące oszczędzania, inwestowania czy nawet zaciągania zobowiązań.

Nawet jeśli oszczędzamy w dłuższej perspektywie, korzystamy najczęściej z najbardziej zachowawczych rozwiązań, jak konto bankowe czy lokata. Co dziesiąty Polak trzyma swoje oszczędności w gotówce. Ponad 8 proc. inwestuje w nieruchomości, niespełna 6 proc. w jednostki funduszy, a tylko 3 proc. w akcje. Na emeryturę w ramach III filaru oszczędza mniej niż 6 proc. badanych. O funduszach inwestycyjnych słyszało 77 proc. z nas, jednak tylko 20 proc. osób kojarzących ten produkt posiada jednostki uczestnictwa. Blisko jedna czwarta uważa, że inwestowanie w fundusze jest trudno dostępne dla osób mniej zamożnych. Ponad 20 proc. zachęciłaby możliwość zakupu funduszy z pomocą profesjonalnego doradcy, np. w oddziale banku, a niewiele mniejszy odsetek (19 proc.), możliwość zakupu jednostek w Internecie. Największą przeszkodą na drodze do inwestycji w fundusze jest zdaniem ponad 38 proc. badanych obawa przed stratą oraz w takim samym stopniu, brak wolnych środków do zainwestowania.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora