Ranking IKZE 2015

Zobacz najnowszy ranking IKZE. Najlepsze konta w formie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, funduszy inwestycyjnych i dobrowolnych funduszy emerytalnych.

Publikacja: 17.12.2015 12:52

Najlepsze indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego

Najlepsze indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego

Foto: Rzeczpospolita

Oszczędzać na przyszłą emeryturę można w dowolnej formie. Ale są produkty, które specjalnie do tego służą, oferując przy tym korzyści podatkowe. Tworzą one trzeci filar systemu emerytalnego. Są to: pracownicze programy emerytalne (PPE), indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Przed tygodniem wzięliśmy pod lupę IKE, tworząc rankingi wszystkich form tego konta emerytalnego. Dziś oceniamy IKZE.

Szeroka oferta

Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, podobnie jak IKE, mogą być proponowane klientom przez banki, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) oraz firmy ubezpieczeniowe.

Jak wynika z naszych danych, IKZE jest obecnie w ofertach ponad 30 różnych instytucji finansowych. Konto to oferuje siedem towarzystw ubezpieczeniowych, dziewięć powszechnych towarzystw emerytalnych, 12 towarzystw funduszy inwestycyjnych, jeden bank i pięć biur maklerskich.

Zobacz Ranking IKZE w TFI

Każda z tych form różni się nie tylko stopniem naszego zaangażowania w zarządzanie inwestycją, ale także szerokością oferty, ryzykiem ponoszonym przez klienta czy pobieranymi przez firmy opłatami.

Zobacz Ranking IKZE w UFK

Tak jak w przypadku rankingu IKE, oceniając IKZE, wzięliśmy pod uwagę wszystkie te elementy. Nie chcemy decydować, która z form IKZE jest najlepsza. Każdy musi sam podjąć decyzję, dostosowując produkt do indywidualnych potrzeb. Chcieliśmy stworzyć możliwie przejrzysty przewodnik po trzeciofilarowych produktach, w których gąszczu nawet osoba znająca się na rynku kapitałowym może się pogubić.

Zobacz Ranking IKZE w DFE

Ulga podatkowa

Oszczędzając na IKZE, podobnie jak w przypadku IKE, mamy dostęp do korzyści podatkowych, przy czym w IKZE są one trochę inne.

Oba konta uprawniają do zwolnienia z 19-proc. podatku od zysków kapitałowych, co w perspektywie kilkudziesięciu lat oszczędzania może dać bardzo dobry efekt. Zwolnienie to uzyskuje się pod warunkiem, że pieniądze zostaną podjęte z konta dopiero po ukończeniu przez oszczędzającego 65. roku życia. Są jeszcze inne wymagania. Wpłaty muszą być dokonywane co najmniej w pięciu dowolnych latach kalendarzowych, ewentualnie ponad połowa wartości wpłat powinna być zrobiona nie później niż pięć lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o wycofanie środków z IKZE.

Jeśli z jakichś względów musimy podjąć pieniądze wcześniej (rzecz jasna wolno to zrobić), zapłacimy 19-proc. podatek.

Oprócz tego IKZE umożliwia coroczne odliczanie składek od podstawy opodatkowania, co zwykle oznacza, że oszczędzający otrzyma zwrot części podatku.

Na przykład osoba, która w 2015 r. wpłaci na IKZE 4750,80 zł (tegoroczny limit), zapłaci za ten rok mniejszy podatek dochodowy: o 855,14 zł (przy 18-proc. skali podatkowej); 902,65 zł (skala 19- proc.) lub 1520,26 zł (skala 32-proc.). Korzyść tę odczujemy w 2016 r. przy rozliczaniu PIT. Za to gdy będziemy podejmować środki z IKZE, zostaną one pomniejszone o podatek ryczałtowy w wysokości 10 proc.

Wpłatę można odliczyć od podstawy opodatkowania PIT

- Każdy, kto ukończył 16 lat, może założyć indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), ale osoba małoletnia może dokonywać wpłat w ograniczonym zakresie. Część instytucji (np. biura maklerskie) wymaga pełnoletności.

- Jednej osobie przysługuje prawo posiadania tylko jednego takiego konta. Ustawa nie przewiduje prowadzenia wspólnego konta IKZE np. dla małżonków.

- Jeśli mamy już IKZE, zgromadzone na rachunku środki możemy przenosić między różnymi instytucjami (po 12 miesiącach od podpisania umowy zazwyczaj bezpłatnie).

- Co roku możemy przelać na IKZE kwotę maksymalnie odpowiadającą limitowi wynoszącemu 1,2-krotność prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. W 2015 r. limit ten wynosi 4750,80 zł. Jeśli go nie wykorzystamy do końca grudnia 2015 r., przepadnie. W 2016 r. będzie nowy.

- Nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat.

- Zyski z inwestycji w ramach IKZE są zwolnione z 19-proc. podatku od dochodów kapitałowych, ale ulga przysługuje dopiero po ukończeniu 65 lat. Ponadto pieniądze trzeba wpłacać przez co najmniej pięć lat.

- Wpłaty dokonywane na IKZE odliczymy od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dzięki temu zapłacimy mniejszy podatek PIT rozliczając się z fiskusem za dany rok. Gdy będziemy podejmować środki na emeryturze, odprowadzimy 10-proc. zryczałtowaną daninę.

- Po dokonaniu wypłaty jednorazowej albo częściowej osoba, która skorzystała ze zwolnienia podatkowego, nie może ponownie założyć IKZE (zwolnienie przysługuje tylko raz).

- Środki na IKZE podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy nie płacą podatku od dochodów kapitałowych ani spadkowego.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami