Ranking IKE w DFE

Trzy lata temu pojawiła się jeszcze jedna forma IKE oferowana przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), czyli firmy, które zarządzają otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE). Powstały dobrowolne fundusze emerytalne (DFE).

Publikacja: 10.12.2015 14:42

Najlepsze dobrowolne fundusze emerytalne

Najlepsze dobrowolne fundusze emerytalne

Foto: Rzeczpospolita

Na razie wypadają one atrakcyjnie na tle innych form IKE, choć różnice między nimi są spore. PTE utworzyły fundusze o profilu zrównoważonym lub aktywnej alokacji. Oferuje je dziewięć towarzystw, przy czym IKE dostępne jest tylko w czterech.

Dobre wyniki

Oceniając DFE, posłużyliśmy się takimi samymi kryteriami, jakie zastosowaliśmy przy IKE w formie funduszu inwestycyjnego i IKE w formie polisy na życie z UFK. Wzięliśmy pod uwagę wyniki inwestycyjne w okresie roku, dwóch i trzech lat (tyle istnieją DFE). Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ze względu na krótki okres funkcjonowania tych funduszy ocena ich wyników jest trochę przedwczesna. Najwięcej punktów w rankingu DFE zdobył fundusz Nationale-Nederlanden. Na drugim miejscu znalazł się MetLife, a na trzecim PKO.

DFE Nationale-Nederlanden był najlepszy pod względem stopy zwrotu osiągniętej od września 2002 r. do września 2015 r. Fundusz ten przez trzy lata wypracował 88 proc. Tuż za nim jest MetLife z wynikiem 80 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się: PZU i Nordea, ale te instytucje nie oferują IKE, lecz jedynie IKZE. Dlatego na podium wskoczył PKO ze stopą zwrotu wynoszącą niemal 27 proc.

Jasne zasady

Oprócz wyników w rankingu braliśmy pod uwagę wysokość opłat, zarówno za zarządzanie, jak i od składki. PTE mają dość klarowną strukturę kosztów ponoszonych przez klienta. Generalnie DFE są stosunkowo tanie z punktu widzenia inwestora. Opłata za zarządzanie w większości z nich wynosi 2–2,5 proc. Część PTE pobiera także dodatkową opłatę po przekroczeniu określonego poziomu stopy zwrotu. Najlepiej pod względem wysokości opłat za zarządzanie wypada DFE Nationale-Nederlanden. Na kolejnych pozycjach znajdują się: PKO DFE, Allianz DFE i MetLife DFE.

Opłata od składki jest bardzo różnorodna. Część PTE pobiera ją jednorazowo podczas zakładania IKE w DFE. Inne inkasują prowizję od wpłat. Ich wysokość różni się w zależności od wielkości aktywów bądź długości okresu prowadzenia konta. Tu także najkorzystniejsza dla klienta jest oferta Nationale-Nederlanden. Pobiera on jednorazowo 80 zł. Dalej są Pekao i PKO.

Oferty DFE nie ocenialiśmy, ponieważ są to pojedyncze fundusze. Klient nie ma możliwości wyboru między różnymi strategiami. Musi zaakceptować politykę inwestycyjną danego DFE.

Mało popularne

Trzeba pamiętać, że nowym funduszom łatwiej jest inwestować niż tym, które dysponują wysokimi aktywami. DFE obracają wciąż bardzo małym kapitałem. Przekłada się to na większą efektywność.

DFE jest ciekawą alternatywą dla osób chcących dodatkowo oszczędzać na emeryturę, ale nie cieszy się popularnością. Na gromadzenie środków w tej formie zdecydowało się dotychczas tylko 2,1 tys. osób.

Co trzeba wiedzieć o IKE

1. Każdy, kto ukończył 16 lat, może założyć indywidualne konto emerytalne (IKE).

2. Jednej osobie przysługuje prawo posiadania tylko jednego takiego konta.

3. Jeśli mamy już IKE, zgromadzone na rachunku środki możemy przenosić między różnymi instytucjami (po 12 miesiącach od podpisania umowy zazwyczaj bezpłatnie).

4. Co roku możemy wpłacić na IKE kwotę maksymalnie odpowiadającą limitowi wynoszącemu trzykrotność prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok.

5. Nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat.

6. Zyski z inwestycji w ramach IKE są zwolnione z 19-proc. podatku od dochodów kapitałowych, ale pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim ulga przysługuje po ukończeniu 60 lat. Ponadto pieniądze trzeba wpłacać przez co najmniej pięć lat kalendarzowych.

7. Niespełnienie tych warunków sprawi, że gdy będziemy podejmować pieniądze (możemy to zrobić w dowolnym czasie), zapłacimy podatek od zysków kapitałowych.

8. Po dokonaniu wypłaty jednorazowej albo częściowej oszczędzający (który skorzystał ze zwolnienia podatkowego) nie może ponownie założyć IKE, gdyż zwolnienie przysługuje tylko raz.

9. Środki na IKE podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy nie płacą podatku Belki ani podatku spadkowego.

Opinia

Sławomir Tryfon | dyrektor ds. portfela produktowego Nationale-Nederlanden

Od dawna głośno mówi się o tym, że o wysokich emeryturach z ZUS współczesne 20-, 30- czy 40-latki mogą zapomnieć. Szczególnie jeśli opłacane przez nich składki emerytalne nie są wysokie (osoby samozatrudnione) lub nie są opłacane wcale (jak w przypadku osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych). Tym, którzy myślą o swojej emeryturze już dziś, pozostało jeszcze tylko kilka tygodni, by w 2015 r. skorzystać z ulg podatkowych, które są wbudowane w mechanizmy IKE. Ustawodawca chce nas w ten sposób zachęcić do długotrwałego gromadzenia środków (brak podatku od zysków kapitałowych), ale przy okazji uczynił z IKE niezły instrument do długofalowego zbierania funduszy także na inny cel niż emerytura. Dlaczego? Rachunek IKE z wysokim limitem wpłat (trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia rocznego w gospodarce, czyli 11 877 zł w 2105 r.) pozwala na wykorzystanie siły procentu składanego bez obciążeń podatkowych. Lepiej bowiem inwestować całość środków, które mamy do dyspozycji, a podatek od zysku zapłacić na końcu (jeśli podejmiemy pieniądze z IKE przed 60. rokiem życia), niż płacić daninę w częściach co roku. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy mogli szybciej pomnażać kapitał. IKE może być prowadzone w różnej formie – od rachunku oszczędnościowego aż po rachunek w domu maklerskim.

W mnogości ofert warto się przyjrzeć również produktom ubezpieczeniowym. Ze względu na szeroki wachlarz oferowanych funduszy produkty takie należą do najbardziej wszechstronnych rozwiązań. Pozwalają bowiem na modyfikowanie poziomu ryzyka w zależności od czasu, który pozostał nam do zakończenia inwestycji, oraz na zmiany struktury portfela w przypadku zmian koniunktury rynkowej.

Na razie wypadają one atrakcyjnie na tle innych form IKE, choć różnice między nimi są spore. PTE utworzyły fundusze o profilu zrównoważonym lub aktywnej alokacji. Oferuje je dziewięć towarzystw, przy czym IKE dostępne jest tylko w czterech.

Dobre wyniki

Pozostało 95% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami