Na akcjach dziś nie zarabiamy

Ranking IKE w TFI | Na czele KBC

Publikacja: 09.12.2015 20:00

Foto: Rzeczpospolita

W rankingu TFI oferujących IKE w formie funduszu inwestycyjnego trzy pierwsze miejsca zajęły: KBC, PKO i NN Investment Partners.

Jak liczyliśmy punkty

Na miejsce w rankingu miały wpływ trzy czynniki:

- stopy zwrotu,

- wielkość oferty,

- pobierane opłaty.

KBC zwyciężył głównie dzięki bezapelacyjnie najlepszym wynikom inwestycyjnym osiąganym przez jego fundusze.

Analizowaliśmy wyniki funduszy z czterech grup (akcji, obligacji, stabilnego wzrostu, pieniężne), dostępnych w ramach oferty IKE. Wzięliśmy pod uwagę cztery okresy: od początku tego roku, ostatnie trzy lata, pięć lat i dziesięć lat. Najlepszy fundusz w danej kategorii dostawał 3 pkt, najsłabszy 0 pkt, a pozostałe – proporcjonalnie do wyników. Łącznie można było uzbierać do 48 pkt. Oprócz KBC w tej kategorii wysoką ocenę uzyskały: MetLife oraz Investors.

Sprawdziliśmy też wielkość oferty poszczególnych TFI. W tej kategorii liczyła się ilość dostępnych funduszy; to czy w ofercie znajdują się fundusze inwestujące za granicą; czy TFI oferuje produkty z gotową strategią inwestycyjną albo ma portfel przygotowany specjalnie pod kątem IKE.

Maksymalnie w tej kategorii można było zdobyć 22 pkt.

Tu bardzo dobrze wypadły: Pioneer, NN Investment Partners i Skarbiec.

Ważnym elementem długoterminowej inwestycji są opłaty pobierane przez instytucje zarządzające naszymi oszczędnościami. Dlatego przywiązywaliśmy dużą wagę do tej kategorii rankingu. Policzyliśmy średnie opłaty pobierane przez TFI za zarządzanie (ustaliliśmy średnią opłatę na podstawie stawek obowiązujących w funduszu akcyjnym, obligacyjnym, stabilnego wzrostu i pieniężnym).

Sprawdziliśmy także, czy dane TFI pobiera opłaty za założenie IKE oraz czy potrąca prowizję od wpłacanych składek.

Łącznie w tej kategorii można było uzyskać 30 pkt. Najkorzystniejsze dla klienta opłaty są w: PKO, NN Investment Partners oraz BGŻ BNP Paribas.

Giełda w odwrocie

W tabeli prezentujemy stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych z końca września. Wyniki funduszy mających w portfelach akcje są słabe. Niewykluczone, że na koniec roku będą jeszcze gorsze, bo listopad był siódmym z kolei miesiącem spadku indeksu największych spółek na warszawskiej giełdzie.

W długim terminie (dziesięć lat) najlepszymi funduszami pod względem stopy zwrotu okazały się: PZU Papierów Dłużnych Polonez oraz Cardif Bezpieczny. Fundusze te inwestują głównie w papiery dłużne (w tym skarbowe).

Spadki na warszawskiej giełdzie w dużym stopniu są efektem marginalizacji otwartych funduszy emerytalnych. Wpływ na złą sytuację miała także wojna na Ukrainie i sytuacja międzynarodowa (m.in. na Bliskim Wschodzie).

W Polsce inwestycjom giełdowym nie sprzyja zawierucha wokół instytucji finansowych (podatek od banków i ubezpieczycieli, kredyty frankowe) oraz spółek Skarbu Państwa (problemy energetyki, zmiany kadrowe). Do tego dochodzi niekorzystna sytuacja na rynku surowców, co przekłada się na wyniki spółek surowcowych reprezentowanych w WIG20.

Oszczędzanie z ulgami

Gromadzić kapitał na przyszłą emeryturę można tak naprawdę w dowolnej formie. Jeśli robimy to w ramach IKE, możemy być zwolnieni z odprowadzania 19-proc. podatku od dochodów kapitałowych (standardowo daninę płacimy od odsetek, od lokaty bankowej czy obligacji, od zysków z akcji czy funduszy inwestycyjnych).

Brak podatku pozwala znacząco zwiększyć finalną wartość inwestycji. W przypadku IKE podatku nie zapłacimy, jeśli podejmiemy pieniądze z konta po ukończeniu 60. roku życia.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami