IKE: Warto wpłacić przed końcem roku

Prawie 12 tys. zł możemy wpłacić w tym roku na indywidualne konto emerytalne. Warto skorzystać z tej inwestycyjnej alternatywy by uniknąć daniny dla fiskusa.

Publikacja: 21.10.2015 15:53

IKE: Warto wpłacić przed końcem roku

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak

Jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego, po I półroczu 2015 roku wszystkich indywidualnych kont emerytalnych było w Polsce 838 tys. Jedną piątą z nich Polacy założyli w formie funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez TFI.

Inwestuj bez podatku Belki

Na IKE łącznie zgromadzono ponad 5,5 mld zł oszczędności. Największymi aktywami w ramach konta emerytalnego obracają ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, których środki są warte 2 mld zł. Jednak drugim najczęściej wybieranym rozwiązaniem są fundusze inwestycyjne. Takich kont TFI prowadzą 187 tys., a kwota na nich zgromadzona zbliża się do 1,7 mld zł. To wciąż stosunkowo niewiele, chociaż zainteresowanie coraz bardziej przyjazną, alternatywną formą oszczędzania na przyszłość wzrasta.

Inwestowanie za pośrednictwem IKE pozwala na zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Zwolnienie to uzyskuje się przy wypłatach dokonywanych po ukończeniu 60. roku życia. W perspektywie kilku czy kilkudziesięciu lat oszczędzania taka ulga może dać imponujący efekt. Mimo takiej zachęty IKE wciąż są mało popularne.

– Wśród inwestorów i oszczędzających pokutuje przekonanie, że środki wpłacone na IKE będziemy mogli wykorzystać dopiero na emeryturze. Co absolutnie nie jest prawdą – mówi Katarzyna Golińska z BZ WBK TFI.

– Oczywiście w przypadku wcześniejszych wypłat tracimy korzyści podatkowe, jakie moglibyśmy uzyskać. Jednak wypłaty z IKE i IKZE są możliwe i zwykle po upływie określonego, niezbyt długiego czasu opłaty związane z wypłatami są niewielkie lub nie ma ich wcale – tłumaczy.

W razie potrzeby można zatem w każdej chwili wycofać część lub całość zgromadzonych środków. Co więcej, nie ma obowiązku wnoszenia regularnych wpłat na konta emerytalne.

– W przypadku, gdy chcemy wpłacić mniej lub zawiesić wpłaty na pewien czas – jest to jak najbardziej możliwe – dodaje Golińska. Jak podkreśla, zaletą kont emerytalnych jest też fakt, że w przypadku śmierci właściciela IKE czy IKZE środki zgromadzone na koncie podlegają dziedziczeniu.

– Można również wskazać konkretne osoby, także niespokrewnione z właścicielem konta, które otrzymają zgromadzone środki, wyłączając je z procesu dziedziczenia – mówi przedstawicielka BZW BK TFI.

IKE posiada jednak limit rocznych wpłat, który uzależniony jest od prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W tym roku na IKE możemy wpłacić maksymalnie 11 877 zł. Warto więc się pospieszyć, aby wykorzystać ten limit przed końcem roku.

Do wyboru do koloru

Decydując się na IKE w formie prowadzonych przez TFI funduszy inwestycyjnych, inwestor może przebierać i wybierać we wszelkich dostępnych w różnych TFI subfunduszach. Można więc według uznania dobrać skład naszego portfela, zdywersyfikować go pomiędzy różne instrumenty.

Jest także możliwość przenoszenia (zamiany) całości lub części środków między subfunduszami w trakcie trwania inwestycji. Taka konstrukcja produktu pozwala na dopasowanie strategii inwestycyjnej do potrzeb inwestora, jego preferencji i przede wszystkim czasu, jaki pozostał do przejścia na emeryturę.

Warto IKE traktować nie tylko jako budowanie emerytalnego kapitału, ale także jako ciekawą alternatywę inwestycyjną w ogóle.

Opinia

Waldemar Wołos, szef rozwoju nowych produktów, Union Investment TFI

W lutym 2014 r. uczestnictwo w OFE przestało być obowiązkowe. Co więcej, nawet jeśli zadeklarowaliśmy chęć pozostania w OFE, nie mamy powodów do euforii. Na rejestry emerytalne w II filarze trafia jedynie ułamek tego, co pracodawca odprowadza do ZUS. W rezultacie w kwestii emerytury pozostaje nam albo liczyć na ZUS, albo na siebie. Oczywiście możemy zdać się na państwo, jednak prognozy demograficzne dla Polski nie napawają optymizmem – w kolejnych latach emerytury wypłacane przez ZUS będą malały. Dlatego, aby zapewnić sobie finansowy spokój powinniśmy poważnie rozważyć samodzielne odkładanie na emeryturę, korzystając z dedykowanych, III-filarowych rozwiązań - Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).IKE i IKZE oferują przede wszystkim wymierne korzyści podatkowe, które istotnie zwiększają końcową wartość inwestycji. W przypadku obu kont inwestor jest zwolniony z 19-proc. podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki). IKZE daje ponadto możliwość corocznego odliczania wpłat od podstawy opodatkowania (od dochodu w PIT), przy czym po osiągnięciu wieku emerytalnego od wypłacanych środków będziemy musieli odprowadzić zryczałtowany, 10-proc. podatek dochodowy. Dla osób, które nie są wytrwanymi graczami giełdowymi, zyskowną a jednocześnie elastyczną opcją jest konto emerytalne założone w TFI. Umożliwia ono zbudowanie zdywersyfikowanego pod względem ryzyka i klas aktywów portfela oraz przenoszenie kapitału pomiędzy różnymi strategiami bez podatku Belki. Funduszowe konto emerytalne nie wymaga także szczegółowej znajomości rynków finansowych, co ma duże znaczenie np. przy inwestowaniu za granicą.Co więcej, gromadząc środki na IKE oraz IKZE nie jesteśmy zobligowani do dokonywania regularnych wpłat. Środki możemy wpłacać jednorazowo, w mniejszych częściach, a jeśli akurat pojawią się pilniejsze wydatki możemy bez konsekwencji zawiesić wpłaty. Choć nie warto – systematyczne, długofalowe odkładanie nawet mniejszych kwot jest najbardziej efektywne. Głównie dlatego, że z każdym kolejnym rokiem na ostateczną stopę zwrotu pracuje nie tylko wpłacony przez nas kapitał, ale także wypracowane w toku odsetki. Atrakcyjnie przedstawia się także roczny limit wpłat. W 2015 r. na konto IKE możemy wpłacić 11 877 zł, a na IKZE 4750,80 zł.

Jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego, po I półroczu 2015 roku wszystkich indywidualnych kont emerytalnych było w Polsce 838 tys. Jedną piątą z nich Polacy założyli w formie funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez TFI.

Inwestuj bez podatku Belki

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami