Emerytura dobrowolna, a świadczenie wyższe

Emeryturę wcześniejszą można pobierać do końca życia. Szczególnie jest to ważne dla osób, których emerytura powszechna jest niższa.

Publikacja: 15.10.2015 10:43

Emerytura dobrowolna, a świadczenie wyższe

Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Pani Barbara jest emerytowaną dziennikarką. Od początku 2012 roku dostaje wcześniejszą emeryturę. Powszechny wiek emerytalny osiągnęła w październiku zeszłego roku. Była przekonana, że od tego czasu otrzymuje już emeryturę powszechną. Co prawda o nią nie wystąpiła, ale była pewna, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych naliczy jej sam. Ostatnio poprosiła ZUS o przeliczenie kapitały początkowego (po zmianach, jakie zaczęły obowiązywać 1 maja Moja Emerytura.rp informowała o tym http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/628645,1206899-Kapital-poczatkowy-podwyzsza-emeryture.html oraz http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/628645,1214218-Emeryture-warto-przeliczyc.html). Gdy dostała przeliczenie zaczęła się zastanawiać czy ZUS z kapitału początkowego odliczył jej część wynikającą z pobierania wcześniejszej emerytury. Im bardziej wpatrywała się z pismo z Zakładu tym miała większe wątpliwości, jaką ma emeryturę (wcześniejszą czy powszechną). Zainteresowało ją jeszcze jedno: gdzie w ustawie o emeryturach i rentach zapisano, iż gdyby emerytura powszechna była niższa niż wcześniejsza, to może wybrać świadczenie dla niej bardziej korzystne.

Przypomnijmy, że od 2013 roku obowiązuje zasada, iż jeśli ktoś pobiera emeryturę wcześniejszą, to przy obliczeniu wysokości świadczenia powszechnego, odejmuje się kwoty wypłacone już wcześniej. Pani Barbara uważa (tak jak wiele innych osób), że zmiana prawa powinna dotyczyć osób, które otrzymują wcześniejsze emerytury od 1 stycznia 2013 roku. – Przecież gdy wystąpiłam o wcześniejszą emeryturę tych przepisów jeszcze nie było – tłumaczy.

O zasadach przyznawania emerytur stanowi ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tam znajdują się odpowiedzi na nurtujące panią Barbarę pytania.

Po pierwsze emerytura jest świadczeniem, które przysługuje ubezpieczonemu po spełnieniu określonych warunków (jednym z nich jest osiągnięcie wieku emerytalnego).

Po drugie art. 116.1 ustawy stanowi, iż "postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba, że ustawa stanowi inaczej". A to oznacza, że pani Barbara jeśli chce dostawać emeryturę powszechną – musi o nią wystąpić.

Przepisy wymieniają numerycznie komu ZUS może przyznać świadczenie z urzędu. Są to osoby, które urodziły się przed 1949 rokiem, które do osiągnięcia wieku emerytalnego otrzymały rentę. Nieco zamieszania ustawa wprowadza w przypadku tych, którzy mają świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Co prawda art. 116.2 stanowi, iż organ rentowy zobowiązany jest do wszczęcia z urzędu postępowania o przyznanie emerytury. Ale tan zapis nie oznacza, że ZUS automatycznie naliczy i wypłaci emeryturę. ZUS wyśle do takiej osoby informację z formularzem wniosku o przyznanie emerytury (ZUS ERp-1E) i w momencie osiągnięcia przez ubezpieczonego wieku emerytalnego przestanie mu wypłacać świadczenie lub zasiłek przedemerytalny. Jeśli ktoś chce otrzymać w kolejnym emeryturę musi szybko wystąpić o nią sam.

Dopóki więc pani Barbara nie wystąpi do ZUS o ustalenie prawa do emerytury - będzie dostawała emeryturę wcześniejszą.

Czytelniczkę interesuje gdzie jest napisane to, że jeśli okaże się, iż emerytura powszechna jest niższa, to będzie mogła zostać przy wcześniejszej – wyższej. O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy biuro prasowe centrali ZUS. Radosław Milczarski wskazał na art. 95.1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, gdzie wprowadzono zasadę, iż w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego.

Jest jeszcze jedno rozwiązanie przewidziane w przepisach, które może uspokoić emerytowaną dziennikarkę. To prawo zapisane w art. 116. 2 „Wniosek o emeryturę lub rentę może być wycofany, jednakże nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji. W razie wycofania wniosku postępowanie w sprawie świadczeń podlega umorzeniu". Co to oznacza? Każdy kto wystąpił z wnioskiem (np. jak pani Barbara o ustalenie prawa do emerytury) może go cofnąć bez podawania przyczyn. I jeśli zrobi to w ciągu 30 dni (tyle musi minąć czasu na uprawomocnienie się decyzji) ZUS umorzy sprawę.

Jeśli więc czytelniczka dostanie informację z ZUS w jakiej wysokości ma mieć powszechną emeryturę, będzie to kwota niższa niż świadczenie wcześniejsze i sama zechce cofnąć wniosek – może to zrobić. Emeryturę wcześniejszą można pobierać do końca życia.

Pani Barbara jest emerytowaną dziennikarką. Od początku 2012 roku dostaje wcześniejszą emeryturę. Powszechny wiek emerytalny osiągnęła w październiku zeszłego roku. Była przekonana, że od tego czasu otrzymuje już emeryturę powszechną. Co prawda o nią nie wystąpiła, ale była pewna, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych naliczy jej sam. Ostatnio poprosiła ZUS o przeliczenie kapitały początkowego (po zmianach, jakie zaczęły obowiązywać 1 maja Moja Emerytura.rp informowała o tym http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/628645,1206899-Kapital-poczatkowy-podwyzsza-emeryture.html oraz http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/628645,1214218-Emeryture-warto-przeliczyc.html). Gdy dostała przeliczenie zaczęła się zastanawiać czy ZUS z kapitału początkowego odliczył jej część wynikającą z pobierania wcześniejszej emerytury. Im bardziej wpatrywała się z pismo z Zakładu tym miała większe wątpliwości, jaką ma emeryturę (wcześniejszą czy powszechną). Zainteresowało ją jeszcze jedno: gdzie w ustawie o emeryturach i rentach zapisano, iż gdyby emerytura powszechna była niższa niż wcześniejsza, to może wybrać świadczenie dla niej bardziej korzystne.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał