Kiedy ZUS musi podać interpretację

Każdy przedsiębiorca może zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie wiążącej interpretacji jego sytuacji ubezpieczeniowej jako płatnika składek.

Publikacja: 14.07.2015 14:04

Kiedy ZUS musi podać interpretację

Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz Marta Bogacz

Jeśli przedsiębiorca ma wątpliwości związane ze ubezpieczeniem własnym, pracowników czy współpracowników może zwrócić się do ZUS o wydanie wiążącej pisemnej interpretacji przepisów. To jakich dziedzin konsultacje mogą dotyczyć i jak się o nie postarać można się dowiedzieć na stronie www.zus.pl

O co możemy pytać?

Przedsiębiorca może poprosić o wyjaśnienie przepisów dotyczących tylko jego sytuacji ubezpieczeniowej jako płatnika składek. ZUS nie udziela wyjaśnień w ramach pisemnej interpretacji ogólnych przepisów.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje interpretacje indywidualne o:

1. obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym,

2. zasadach obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,

3. podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Ale uwaga nie otrzymamy wyjaśnień w sprawach:

1. objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym,

2. obowiązku świadczenia przez przedsiębiorcę składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

3. uznania pracy za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze świadczeń,

4. zasad składania i wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych,

5. zasad ustalania właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego w świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE nr L166/1 z 30 kwietnia 2004 r. z późń. zm.).

Jak składamy pytanie?

Odpowiedzi udzielają specjaliści z dwóch oddziałów ZUS w Gdańsku i w Lublinie. Oznacza to, że to do nich powinniśmy zwrócić się o wyjaśnienie, jeśli chcemy je otrzymać w formie pisemnej wiążącej interpretacji. To do którego z tych dwóch oddziałów przedsiębiorca ma przekazać wniosek zależy od miejsca prowadzenia biznesu.

Oddział ZUS w Gdańsku wydaje interpretacje w sprawach wnioskodawców z zakresu terytorialnego Oddziałów w: Białymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Łodzi I, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Płocku, Poznaniu I, Poznaniu II, Siedlcach, Słupsku, Szczecinie, Toruniu, Warszawie I, Warszawie II, Warszawie III, Zielonej Górze;

Oddział ZUS w Lublinie wydaje interpretacje w sprawach wnioskodawców z zakresu terytorialnego Oddziałów w: Bielsku - Białej, Biłgoraju, Chorzowie, Chrzanowie, Częstochowie, Jaśle, Kielcach, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi II, Nowym Sączu, Opolu, Radomiu, Rybniku, Rzeszowie, Sosnowcu, Tarnowie, Tomaszowie Mazowieckim, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zabrzu.

Jeśli nie jesteśmy pewni gdzie mamy wysłać pytanie, można to sprawdzić na stronie http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=3318 wpisując własny kod pocztowy.

Możemy też zostawić pismo w każdym oddziale ZUS, zostanie on przekazany dalej do właściwego (gdańskiego lun lubelskiego) oddziału.

Przy pisaniu pytania można skorzystać z wniosku umieszczonego na stronie www. ZUS, a można napisać pismo samemu. Wtedy należy pamiętać, że ZUS-owi są potrzebne dane firmy. Wniosek musi zawierać:

1. firmę przedsiębiorcy,

2. oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy ( z kodem pocztowym),

3. numer identyfikacji podatkowej NIP

4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,

5. adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy,

6. jeśli przedsiębiorca działa przez pełnomocnika - wskazanie danych osobowych oraz adresu ustanowionego pełnomocnika,

7. przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska w sprawie.

Za otrzymanie wiążącej interpretacji z ZUS przedsiębiorca musi zapłacić – 40 zł (w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku). ZUS jednak przypomina, że jeśli chcemy zapytać o kilka kwestii to opłata powinna stanowić wielokrotność tej kwoty odpowiednią do liczby spraw jakie chcemy wyjaśnić.

Jeśli ZUS nie dostanie opłaty nie rozpatrzy pytania. Odpowiedzi ( bez podawania danych szczegółowych przedsiębiorcy i firmy) są umieszczane na stronie www.zus.pl. Ale są wiążące tylko dla osoby, która wystąpiła o wyjaśnienie konkretnej sytuacji. Inni nie mogą się na nią powoływać.

Co więcej ZUS zaznacza, że interpretacja dotyczy sytuacji opisanej we wniosku. Jeśli przedsiębiorca coś zmienił, pomylił, albo podał nie pełne informacje – interpretacja może się okazać nieprawdziwa.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami