Aż 17 z 29 nowoutworzonych w 2014 r. Pracowniczych Programów Emerytalnych zarejestrował PZU. To umocniło PZU Inwestycje na pozycji lidera rynku PPE – prowadzi 527 ze wszystkich 1072 takich programów. W programach PZU Inwestycje przybywa nie tylko nowych, regularnie inwestujących uczestników, ale i „rentierów" korzystających już z efektów wcześniejszego, wieloletniego odkładania pieniędzy na PPE.

Już ponad 187 tys. osób uczestniczy w Pracowniczych Programach Emerytalnych prowadzonych przez PZU Inwestycje (inwestycyjne ramię Grupy PZU, oferujące produkty inwestycyjne pod szyldem TFI PZU i PZU Życie). Regularnie wpłacane i potem inwestowane składki umożliwiły uczestnikom PPE prowadzonych przez PZU Inwestycje zgromadzenie oszczędności emerytalnych o wartości ponad 4,3 mld PLN.

Jednocześnie rośnie także liczba osób, które przechodząc na emeryturę uzyskują możliwość korzystania z owoców wieloletnich inwestycji w ramach PPE. Kilku tysiącom przechodzących na emeryturę klientów z programów PPE prowadzonych przez PZU Inwestycje wypłacono łącznie 140 mln PLN. Średnio oznaczało to wypłatę ponad 22 tys. PLN dla uprawnionego.

- W obecnej i spodziewanej sytuacji demograficznej oraz w konsekwencji wprowadzonych zmian w systemie emerytalnym bez dodatkowych oszczędności nie możemy liczyć na godziwe życie po przejściu na emeryturę. Sama tylko emerytura z podstawowego systemu opartego o ZUS po prostu będzie zbyt niska. Dlatego warto regularnie inwestować mądrze nawet niewielkie kwoty – choćby rzędu 50-100 PLN miesięcznie. Ważne jednak by zarezerwować na to jak najdłuższy okres, a najlepiej - cały czas naszej pracy zawodowej. Tylko taka finansowa zapobiegliwość umożliwi nam zbudowanie odpowiedniego zabezpieczenia na jesień naszego życia – podkreśla Tomasz Fronczak, dyr. Biura Programów Emerytalnych i Oszczędnościowych TFI PZU.