Zmiany w OFE nie zapewnią równowagi finansów publicznych

Pomimo przejęcia ponad połowy aktywów funduszy emerytalnych tempo wzrostu długu publicznego osiągnęło nienotowane wcześniej wartości. A zabranie tych pieniędzy nie tylko nie ogranicza obecnego długu publicznego, a zwiększa go w przyszłości.

Publikacja: 01.12.2014 14:20

Zmiany w OFE nie zapewnią równowagi finansów publicznych

Foto: Bloomberg

Tak konstatuje Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych w opinii w sprawie toczących się przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowań o ustalenie zgodności z Konstytucją RP części przepisów ustawy reformującej OFE.

Izba zwróciła się do prezesa TK, prof. Andrzeja Rzeplińskiego z prośbą, aby opinia Izby została włączona do akt postępowania.

IGTE zgadza się z zarzutami sformułowanymi we wniosku Prezydenta Rzeczpospolitej z 30 stycznia 2014 r. oraz we wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z 29 sierpnia 2014 r. Dodatkowo zwraca uwagę, że zmiany, jakie przeprowadził na początku roku rząd nie zapewnią równowagi finansów publicznych. A troska o stan finansów publicznych była często wskazywana przez gabinet D. Tuska jako przyczynę zmian systemu emerytalnego. - W ocenie Rady Ministrów zasadniczym źródłem narastania długu publicznego był stale rosnący deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast jednym ze źródeł deficytu FUS był obowiązek przekazywania przez ZUS części składki emerytalnej do OFE. – uważa IGTE w opinii.

Tłumaczy, iż zmiany w obrębie filaru kapitałowego skutkują nie tyle redukcją długu publicznego, ile przeniesieniem na przyszłość wydatków związanych z finansowaniem świadczeń emerytalnych. Izba przypomina analizę Najwyższej Izba Kontroli, gdzie stwierdzono, iż realizacja przyjętych 6 grudnia 2013 r. rozwiązań ustawowych nie rozwiąże problemu deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w dłuższej perspektywie i mimo przewidywanego zwiększenia wpływów z tytułu przeniesienia do ZUS 51,5 proc. aktywów OFE, a także przenoszenia środków w ramach tzw. suwaka, przewiduje się dalszy wzrost deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Towarzystwa emerytalne dodają przy tym, iż ograniczenie poziomu długu publicznego po przejęciu 51,5 proc. aktywów zgromadzonych w OFE ma charakter krótkotrwały. Tempo wzrostu długu publicznego osiągnęło nienotowane wcześniej wartości. IGTE powołuje się na informację Ministerstwa Finansów o wysokości zadłużenia Skarbu Państwa pod koniec lipca. Po wyłączeniu efektu umorzenia skarbowych papierów wartościowych 3 lutego 2014 r. zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło od początku 2014 r. o 43.497 mln zł - 5,2 proc. PKB Oznacza to, że w ciągu siedmiu miesięcy wzrost długu publicznego skonsumował niemal 1/3 środków, które Skarb Państwa przejął od OFE. Odpowiednio o taką wartość wzrosła wysokość długu publicznego.

Izba Gospodarcza zwraca również uwagę na to, że wciąż istnieją kosztowne przywileje branżowe.

- Dokonywanie zmian prawnych realizujących cele ogólnospołeczne (zmniejszenie długu publicznego) kosztem jedynie pewnej grupy obywateli, a więc osób objętych powszechnym systemem emerytalnym, a z wyłączeniem pozostałych grup, może budzić wątpliwości w świetle konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej. – uważa IGTE.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał