- By komuś lub czemuś zaufać potrzebujemy wiedzy. Trudno akceptować osobę, instytucję, czy systemu, których  sią nie zna. Niestety w naszym kraju ze znajomością systemu ubezpieczeń społecznych jest, delikatnie ujmując, nie najlepiej.  Polacy często nie znają obowiązków, ale i praw. By to zmienić ZUS od ponad roku realizuje program edukacyjny w szkołach – powiedział Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiadając na pytanie w jaki sposób można zwiększyć zaufanie do systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce.

Prof. Leokadia Oręziak z SGH kilka tygodni temu na łamach Mojej Emerytury przekonywała, że należy odbudować zaufanie do systemu zabezpieczenia społecznego i obchodzącego 80-lecie powołania ZUS-u. Według niej zaufanie do systemu emerytalnego i instytucji, która w imieniu państwa wypłaca świadczenia, nadwyrężyła reforma z 1999 r. Zdaniem ekonomistki najważniejszym wsparciem dla systemu emerytalnego byłaby poprawa sytuacji demograficznej. - Dbać o dzietność, o demografię trzeba przede wszystkim poprzez wspieranie gospodarki. – podkreślała prof. Olęziak - Jeśli gospodarka będzie wydajna, to nawet jeśli mniej dzieci urodziło się i urodzi w przyszłości, to i tak zawsze będzie na emerytury – tłumaczyła.

Prezes ZUS tłumaczy: - Jeżeli gros społeczeństwa wiąże ubezpieczenia społeczne tylko z emeryturą, to wypacza to obraz zabezpieczenia społecznego. Nie pokazuje całego spektrum świadczeń na jakie płacimy składki i jakie możemy otrzymać w różnych życiowych sytuacjach. Młodzi buntują się i pytają dlaczego maja płacić na świadczenia rodziców i dziadków, ale nie wytłumaczono im na czym polega i dlaczego ważny jest solidaryzm społeczny. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS". Chcemy dać młodemu pokoleniu Polaków wiedzę niezbędną w ich dorosłym życiu. Naszym zamiarem jest ukazanie zasad działania systemu, który towarzyszy od chwili narodzin aż do śmierci. – Zbigniew Derdziuk tłumaczy, że młodzi bez znajomości systemu nie unikną problemów w dorosłym życiu. - Budowa wiedzy to najkrótsza droga do budowy zaufania do państwa i jego instytucji.

„Lekcje z ZUS" to program składający się z czterech lekcji przygotowanych przez ekspertów oraz nauczycieli metodyków dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przygotowano osobne materiały dydaktyczne dla młodzieży i nauczycieli. Na każdej lekcji pokazana może być prezentacja mutlimedialna oraz specjalne zrealizowane filmy edukacyjne. Pierwsza lekcja to „Świadomy zawsze ubezpieczony", gdzie przedstawiona jest historia i istota ubezpieczeń. Młodzież poznaje dlaczego ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe oraz jaką rolę w ubezpieczeniach pełni ZUS. W czasie drugich zajęć „Płacisz i masz, czyli co Ci się należy, gdy płacisz składki" uczniowie dowiedzą się: czym są ubezpieczenia społeczne i jakie w Polsce istnieją rodzaje ubezpieczeń. Poznają katalog świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Nauczą się, że niepełnosprawność a niezdolność do pracy nie są ze sobą tożsame. Wielu ludzi niepełnosprawnych chce i może pracować, a inni dostają odpowiednie świadczenia. Trzecia lekcja to „Emerytura - twoja przyszłość w Twoich rękach" poświęcona jest kwestiom emerytalnym. Wyjaśniane są pojęcia solidaryzmu solidaryzmu społecznego, różnice pomiędzy systemami repartycyjnymi i kapitałowymi. Młodzież dowiaduje się jaka jest zależność pomiędzy pensjami rodziców, w emeryturami dziadków. W czasie czwartych i ostatnich zajęć nauczyciele lub rzecznicy prasowi ZUS opowiadają o „e-ZUS, czyli firma pod ręką". Ale jest to czas poświęcony nie tylko Platformie Usług Elektronicznych, ale także poradom jak rejestrować firmę w ZUS oraz informacjom na temat ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych oraz o rozliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

ZUS na stronie internetowej www.zus.pl/edukacja zamieścił materiały edukacyjne w wersji on – line. Rzecznicy prasowi prowadzili ( i prowadzą) szkolenie dla wszystkich zgłaszających się nauczycieli oraz dla metodyków nauczania.