Emerytura z importu

Prowadzenie transgranicznej działalności przez instytucje oferujące pracownicze programy emerytalne będzie łatwiejsze niż dotąd. Komisja Europejska proponuje dyrektywę porządkującą obowiązujące przepisy.

Publikacja: 27.11.2014 12:22

Emerytura z importu

Foto: Bloomberg

Najważniejsza zaleta dyrektywy to wprowadzenie jasnej definicji instytucji pracowniczych programów emerytalnych (PPE) prowadzących działalność transgraniczną. Zgodnie z przepisami do tego grona zaliczane będą wszystkie podmioty oferujące PPP, których instytucja finansująca (pracodawca) ma siedzibę w innym kraju – lub tym samym kraju, lecz podlega przepisom prawa pracy i prawa socjalnego innego państwa.

Komisja Europejska jasno określiła też, że organem nadzoru odpowiedzialnym za monitorowanie działalności transgranicznych instytucji PPP będą urzędy rodzimego państwa członkowskiego.

Głównym celem dyrektywy jest ułatwienie przenoszenia pracowniczych programów emerytalnych do innych państw. Zdaniem Komisji i niezależnych ekspertów – m.in. z niemieckiego ośrodka Centrum für Europäische Politik – osiągnięcie tego celu zwiększy efektywność systemów i zredukuje koszty administracyjne.

Dyrektywa stanowi, że do przeniesienia konieczna będzie zgoda członków i beneficjentów systemu (pracowników firmy) oraz organu nadzorującego w państwie siedziby. Po transferze w odniesieniu do systemu stosowane będą wymogi informacyjne i inwestycyjne państwa siedziby, konieczne będzie jednak przestrzeganie prawa pracy i prawa socjalnego państwa goszczącego.

Nowe przepisy wprowadzają również istotne wymogi informacyjne oraz dotyczące zarządzania (między innymi rozdzielenie funkcji zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego) i finansowania instytucji PPE. Jak stanowi dyrektywa, w przypadku podejmowania działalności transgranicznej konieczne będzie zapewnienie pełnego finansowania rezerw technicznych.

Jak wskazują analitycy CEP, zapis ten może utrudnić korzystanie z zalet nowej dyrektywy – ich zdaniem instytucje PPE prowadzące działalność transgraniczną powinny podlegać wymogom w zakresie finansowania obowiązującym w przyjmującym państwie członkowskim. W zależności od kraju przepisy te różnią się od siebie.

Pełna wersja analizy dostępna jest na stronie Fundacji FOR www.for.org.pl

Najważniejsza zaleta dyrektywy to wprowadzenie jasnej definicji instytucji pracowniczych programów emerytalnych (PPE) prowadzących działalność transgraniczną. Zgodnie z przepisami do tego grona zaliczane będą wszystkie podmioty oferujące PPP, których instytucja finansująca (pracodawca) ma siedzibę w innym kraju – lub tym samym kraju, lecz podlega przepisom prawa pracy i prawa socjalnego innego państwa.

Komisja Europejska jasno określiła też, że organem nadzoru odpowiedzialnym za monitorowanie działalności transgranicznych instytucji PPP będą urzędy rodzimego państwa członkowskiego.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?