Kluczową zmianą może być wydłużenie vacatio legis na wprowadzenie w życie zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Obecne przepisy przewidują, że oskładkowanie "umów śmieciowych" miałoby obowiązywać przez kwartał od zatwierdzenia poprawek w ustawie. Ekspert rynkowy Wioletta Żukowska z Pracodawców RP nie ma wątpliwości, że potrzeba więcej czasu, aby wdrożyć nowy system. Nagłe zmiany mogą spowodować redukcję zatrudnienia oraz ucieczkę w szarą strefę. Zatrudniający musi mieć bowiem czas, aby przyzwyczaić się do funkcjonowania w nowych warunkach i zbilansowanie kosztów.

Przewodnicząca podkomisji do spraw rynku pracy Izabela Katarzyna Mrzygłocka z PO także chciałaby wydłużenia vacatio legis, ale nie dla wszystkich. Szybko oskładkowane powinny być umowy dla członków rad nadzorczych. Reszta rzeczywiście potrzebuje jednak więcej czasu. Eksperci apelują o rok, ale trudno powiedzieć, czy ta propozycja będzie zaakceptowana.

Podkomisja zajmie się zmianami w ustawie o 14:00.