Świetne wyniki funduszy emerytalnych

Sierpień okazał się miesiącem przyzwoitych giełdowych zwyżek. W ślad za warszawskim parkietem rosły aktywa zgromadzone w OFE.

Publikacja: 02.09.2014 13:18

Świetne wyniki funduszy emerytalnych

Foto: Bloomberg

Wartość aktywów otwartych funduszy emerytalnych na koniec sierpnia wyniosła 151,4 mld zł. To o 4,5 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej, dzięki czemu miesięczna dynamika zmian wyniosła 3,1 proc. To najlepszy wynik od 11 miesięcy.

Przyczyniła się do tego bardzo dobra koniunktura na warszawskim parkiecie. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał na wartości 3,7 proc. W minionym miesiącu spółki o średniej kapitalizacji (mWIG40) zyskały 3,1 proc., jeszcze lepiej zachowały się blue chipy, których indeks (WIG20) wzrósł o +4,1 proc.. W sumie fundusze emerytalne zarobiły w sierpniu 3,05 proc.

Mniejszy, choć także pozytywny wpływ na poziom aktywów miały przelewy z ZUS. W sierpniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do OFE środki w kwocie 278,8 mln zł, czyli ponad trzykrotnie mniej niż w ubiegłych miesiącach br. W kolejnych miesiącach też nie ma co liczyć na znaczne kwoty, gdyż decyzję o pozostaniu w OFE zadeklarowało tylko 2,5 mln osób z blisko 17 mln uprawnionych. Dodatkowo OFE będą musiały przelewać do ZUS oszczędności tych, którym do przejścia na emeryturę pozostało mniej niż 10 lat, zgodnie z zasadą tzw. „suwaka bezpieczeństwa.

Ubiegły miesiąc był udany dla wszystkich uczestników OFE. Spośród nich największą, ponad 3,5 proc. dynamikę wzrostu aktywów odnotowały Nordea OFE i AXA OFE. Natomiast na ostatnim miejscu znalazł się trzeci największy fundusz emerytalny OFE PZU „Złota Jesień", z dynamiką zmian na poziomie 2,6 proc.

Od początku roku fundusze wypracowały średnio 0,42 proc. wzrost. Najlepiej radzi sobie w tym roku fundusz AXA, który zyskuje 2 proc. Najsłabiej wypada Pocztylion z wynikiem -1,2 proc.

Adam Kurowski, dyrektor dep zarządzania aktywami AXA PTE

Sierpień był pierwszym miesiącem od dłuższego czasu, gdy zachowanie polskiego rynku akcji było relatywnie bardzo dobre na tle indeksów europejskich. Fakt ten wiązałbym z zakończeniem niepewności co do wielkości przepływów składki do otwartych funduszy emerytalnych. Wydaje się, że ostateczny wynik jest dużo lepszy niż oczekiwania rynku sprzed paru miesięcy. Spowodowało to między innymi napływ kapitału zagranicznego w segment największych spółek z WIG20. Cały czas stosunkowo słabiej zachowywał się segment małych spółek, które wciąż reagują negatywnie na zmniejszanie się nadpłynności na polskim rynku akcji w związku ze zmianą strategii funduszy emerytalnych i, co może jeszcze ważniejsze na zbyt wysokie wyceny i stosunkowo niepewne prognozy co do wzrostu PKB w kolejnych kwartałach. Wydaje mi się, że relatywnie lepsze zachowanie większych spółek będzie trwało do momentu, w którym inwestorzy zamiast zwracać uwagę coraz niższe długoterminowe stopy procentowe i wysokie stopy dywidendy dużych spółek, uwierzą w trochę wyższe stopy wzrostu gospodarczego w Europie i Polsce.

 

Paweł Wilkowiecki, członek zarządu, dyrektor departamentu inwestycji, Nordea PTE

Analizując stopy zwrotu OFE lub innych funduszy inwestycyjnych należy jednak patrzeć na wyniki w dłuższej perspektywie. One tak naprawdę dopiero mówią czy dany produkt był korzystny dla klientów czy nie. W ostatnim okresie padało wiele opinii o efektywności inwestowania OFE, warto jednak po prostu spojrzeć na liczby. Średnia stopa zwrotu OFE za ostatnie, trzy, pięć i dziesięć lat to: 22,1 proc., 36,5 proc. i 97,5 proc. Mimo, że koniunktura na giełdach nie była sprzyjająca, w każdym z tych okresów zyski OFE były około trzy razy wyższe od inflacji i około dwa razy wyższe od zysków z lokat bankowych. Wg ocen ekonomistów jeszcze przez wiele lat pozostaniemy w środowisku niskich stóp procentowych i niskiego wzrostu gospodarczego. Najlepszym sposobem, który daje szansę na uzyskanie zysków wyższych od lokat bankowych jest podjęcie ryzyka inwestycyjnego ­- poprzez inwestycje w akcje przedsiębiorstw - najlepiej z zarządzającym aktywami, którego doświadczenie potwierdzone jest dotychczasowymi wynikami.

Wartość aktywów otwartych funduszy emerytalnych na koniec sierpnia wyniosła 151,4 mld zł. To o 4,5 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej, dzięki czemu miesięczna dynamika zmian wyniosła 3,1 proc. To najlepszy wynik od 11 miesięcy.

Przyczyniła się do tego bardzo dobra koniunktura na warszawskim parkiecie. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał na wartości 3,7 proc. W minionym miesiącu spółki o średniej kapitalizacji (mWIG40) zyskały 3,1 proc., jeszcze lepiej zachowały się blue chipy, których indeks (WIG20) wzrósł o +4,1 proc.. W sumie fundusze emerytalne zarobiły w sierpniu 3,05 proc.

Pozostało 86% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?