Symulacja wyników oszczędzania w długim terminie, np. na emeryturę

Odkładając co miesiąc nawet niewielką kwotę, można uzbierać w długim okresie całkiem pokaźny kapitał. Potrzebna jest tylko konsekwencja.

Publikacja: 28.08.2014 13:25

Odkładając co miesiąc nawet niewielką kwotę, można uzbierać w długim okresie całkiem pokaźny kapitał

Odkładając co miesiąc nawet niewielką kwotę, można uzbierać w długim okresie całkiem pokaźny kapitał.

Foto: Bloomberg

Każdy, kto chce zapewnić sobie wystarczające dochody po przejściu na emeryturę, powinien w zasadzie przez cały okres aktywności zawodowej odkładać na ten cel pieniądze. Dzięki obowiązkowemu przekazywaniu składek do ZUS (i ewentualnie w niewielkiej części do OFE) otrzymamy wprawdzie emeryturę z systemu powszechnego, ale w najlepszym razie wyniesie ona ok. 60 proc. naszej wcześniejszej pensji. Dochód ten można uzupełnić niewielkim wysiłkiem. Wystarczy systematycznie odkładać choćby niewielkie kwoty, a po latach uzbiera się pokaźny kapitał.

Bezpiecznie w banku

Osoby z konserwatywnym podejściem do pomnażania pieniędzy, mocno obawiające się ryzyka (ale pamiętajmy, że przy systematycznym inwestowaniu jest ono relatywnie niskie) mogą odkładać nadwyżki finansowe w banku. Załóżmy, że co miesiąc wpłacamy np. na rachunek oszczędnościowy 100 zł (w budżecie domowym nawet tego nie odczujemy). W pierwszych latach oszczędzania rezultaty będą mało widoczne. Ale przecież na emeryturę gromadzi się kapitał przez kilkadziesiąt lat.

Po 30 latach systematycznego wpłacania pieniędzy, przy założeniu, że przeciętne oprocentowanie wynosi 4 proc. w skali roku, nasz zysk wyniesie ok. 34 tys. zł, czyli prawie tyle, ile wpłaciliśmy (36 tys. zł). W sumie zbierzemy prawie 70 tys. zł. A to oznacza, że po przejściu na emeryturę przez dziesięć kolejnych lat możemy podejmować co miesiąc ponad 580 zł. Gdybyśmy zwiększyli kwotę miesięcznych wpłat na konto do 300 zł, to później dodatek do emerytury wynosiłby przeszło 1700 zł miesięcznie.

Niestety, w polskich realiach trudno zrobić podobne wyliczenia na przykładzie oszczędzania w funduszach inwestycyjnych, ponieważ generalnie ich historia jest zbyt krótka (w grupach jest za mało funduszy działających na rynku dostatecznie długo). Przeprowadziliśmy analizę na podstawie wyników Pioneera Zrównoważonego i UniKorony Zrównoważony; oba inwestują na rynku już prawie 20 lat. Sprawdziliśmy, jaki efekt przyniosła comiesięczna inwestycja w wysokości 100 zł.

Nieźle w funduszach

Okazało się, że fundusz funduszowi nierówny. Od września 1995 roku w każdym z funduszy ulokowaliśmy w sumie po 22 900 zł. Dziś w Pioneerze mamy zaledwie o ok. 2,4 tys. zł więcej. Natomiast wynik funduszu UniKorona Zrównoważony jest imponujący. Skumulowana wartość inwestycji przekracza 50,2 tys. zł, a więc zysk po niespełna 20 latach jest wyższy niż suma wpłat.

Skracając czas inwestycji do blisko 15 lat, mogliśmy wziąć pod uwagę większą grupę funduszy, które nie zmieniły swojej polityki inwestycyjnej. Wytypowaliśmy 30 funduszy operujących w różnych segmentach rynku. Zdecydowanie najlepsze wyniki wypracowały dwa fundusze: Legg Mason Akcji i UniKorona Akcje. Suma wpłat od grudnia 1999 roku wyniosła 17,8 tys. zł. Dziś skumulowana wartość oszczędności przekracza 34 tys. zł. Bardzo dobre rezultaty w długim terminie osiągnęły też: Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu, Skarbiec Akcja, Skarbiec III Filar, Legg Mason Senior.

Fundusze inwestycyjne oferują bonusy za systematyczność, np. pobierając niższe opłaty. Żeby z bonusów tych skorzystać, trzeba założyć program systematycznego oszczędzania, co zmusza do związania się z danym TFI na lata. Alternatywą jest stworzenie własnego planu oszczędzania w wybranych przez siebie różnych funduszach. W ten sposób zwiększają się nasze możliwości inwestycyjne, a w razie potrzeby możemy bez przeszkód wycofać pieniądze.

Każdy, kto chce zapewnić sobie wystarczające dochody po przejściu na emeryturę, powinien w zasadzie przez cały okres aktywności zawodowej odkładać na ten cel pieniądze. Dzięki obowiązkowemu przekazywaniu składek do ZUS (i ewentualnie w niewielkiej części do OFE) otrzymamy wprawdzie emeryturę z systemu powszechnego, ale w najlepszym razie wyniesie ona ok. 60 proc. naszej wcześniejszej pensji. Dochód ten można uzupełnić niewielkim wysiłkiem. Wystarczy systematycznie odkładać choćby niewielkie kwoty, a po latach uzbiera się pokaźny kapitał.

Pozostało 84% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami