Na emeryturę musimy oszczędzić sami

Zaledwie 15 proc. pracujących Polaków zdecydowało się pozostać w OFE. W ocenie Wojciecha Nagela, eksperta BCC ds. ubezpieczeń społecznych, konieczne będą więc dodatkowe ubezpieczenia emerytalne zwłaszcza dla tych 85 proc., którzy postanowili pozostać w ZUS.

Publikacja: 12.08.2014 15:58

Aktywa, zgromadzone w cyklu pracy i życia, będą stanowiły realne zabezpieczenie finansowe, łagodzące

Aktywa, zgromadzone w cyklu pracy i życia, będą stanowiły realne zabezpieczenie finansowe, łagodzące trudności bytowe na starość. Warto o tym pamiętać i podjąć oszczędzanie już teraz.

Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki

- W OFE potwierdziło swoją obecność około 15 proc. dotychczasowych uczestników, co jest bardzo słabym wynikiem, aczkolwiek wyższym od konsensusu rynkowego, który oscylował wokół 1/10 ubezpieczonych, pozostałych w II filarze emerytalnym – wyjaśnia Nagel. - Z perspektywy PTE oznaczać to będzie, że na rynku pozostanie tylko 5-6 największych graczy. Które i tak nieuchronnie czeka konsolidacja w kolejnych latach. Zdaniem eksperta obejmie ona zapewne w pierwszej kolejności fundusze prywatne, które posiadają poniżej 7 mld zł aktywów.

Taki scenariusz niesie też za sobą konsekwencje dla rynku kapitałowego – istotnie zmniejszony zostanie napływ środków do gospodarki, z ok. 1 mld zł do nie więcej aniżeli 100 mln zł miesięcznie.

- Zakładając, iż w formie składki rocznie do OFE napłynie ok. 3 mld zł, a do ZUS będą one musiały przekazać, poprzez mechanizm tzw. suwaka ok. 4 mld zł, brakującą kwotę sfinansować powinny otrzymane dywidendy ze spółek i odsetki z obligacji korporacyjnych – uważa ekspert BCC. - Zależeć to będzie jednak od polityki dywidendowej ich zarządów i akcjonariuszy oraz stopnia zaangażowania w obligacje. Nagel podkreśla, że z perspektywy ubezpieczonego, którego wysokość wynagrodzenia znajduje się pomiędzy minimalnym (1680 zł) a przeciętnym wynagrodzeniem (3895 zł), pozostanie w OFE lub ZUS miało neutralne znaczenie. - Na pozostanie w OFE decydowały się osoby lepiej wykształcone i zarabiające przeciętne wynagrodzenie krajowe lub powyżej jego kwoty - przypomina. - Otwartym pozostaje pytanie, czy na przystępowanie do OFE zdecydują się młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy.

Dostępne dane wskazują, iż spośród 0,5 mln nowozatrudnionych rocznie, zaledwie co dziesiąty pracownik może przystąpić do funduszu. Słabość komunikowania się PTE z klientami i brak zainteresowania podjęciem przedsięwzięć edukacyjnych, mogą spowodować, iż młodzi pracownicy zostaną utraceni jako potencjalni uczestnicy OFE.

- Co powinien zrobić ubezpieczony, aby zadbać o wyższe świadczenie emerytalne w przyszłości? – pyta ekspert. - Zmiany w systemie emerytalnym uprawniają postawienie tezy o nieuchronności oszczędzania dodatkowego na cel emerytalny.

Jego zdaniem najbardziej korzystną formą indywidualnego zabezpieczenia emerytalnego jest założenie IKZE – konta, na które można wpłacić 4495,20 zł rocznie, z możliwością odpisu podatkowego w PIT. Konto można założyć w banku, towarzystwie funduszy inwestycyjnych, zakładzie ubezpieczeń, dobrowolnym funduszu emerytalnym lub domu maklerskim. Aktywa, zgromadzone w cyklu pracy i życia, będą stanowiły realne zabezpieczenie finansowe, łagodzące trudności bytowe na starość. Warto o tym pamiętać i podjąć oszczędzanie już teraz.

ZUS

- W OFE potwierdziło swoją obecność około 15 proc. dotychczasowych uczestników, co jest bardzo słabym wynikiem, aczkolwiek wyższym od konsensusu rynkowego, który oscylował wokół 1/10 ubezpieczonych, pozostałych w II filarze emerytalnym – wyjaśnia Nagel. - Z perspektywy PTE oznaczać to będzie, że na rynku pozostanie tylko 5-6 największych graczy. Które i tak nieuchronnie czeka konsolidacja w kolejnych latach. Zdaniem eksperta obejmie ona zapewne w pierwszej kolejności fundusze prywatne, które posiadają poniżej 7 mld zł aktywów.

Pozostało 80% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami