Wielkość długu publicznego wyświetlana na Liczniku Długu Publicznego przy skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej w Warszawie została zaktualizowana po raz 18 od czasu jego uruchomienia 28 września 2010 r. Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 976,8 mld zł na koniec marca 2014 r. do 1032,3 mld zł na koniec grudnia 2014 r., czyli o prawie 202 mln zł na dobę, 8,4 mln zł na godzinę i 2335,5 zł na sekundę.

Jak informuje odpowiedzialna za licznik fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju Wyliczenia te nie uwzględniają umorzenia obligacji przejętych przez ZUS z OFE, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się jeszcze, czy działanie te było zgodne z prawem.

Dług publiczny (dług instytucji sektora rządowego i samorządowego) na 1 mieszkańca wzrósł z 26 276 zł na koniec marca 2014 r. do 27 768 zł na koniec grudnia 2014 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego" jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów zadłużenia na koniec III 2014. Następna aktualizacja jest planowana po 10 września 2014 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość długu publicznego na koniec II kw. 2014 r. lub po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rządowych zmian otwartych funduszach emerytalnych.