31 lipca 2014 r. jest ostatnim dniem składania do ZUS oświadczeń w sprawie miejsca przekazywania przyszłej składki emerytalnej przez członków OFE.

- Niespodziewanie, doszło dziś do zakłóceń pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które utrudniają składanie oświadczeń. Na terenie Warszawy, a więc wielomilionowej aglomeracji niesprawne są tzw. urzędomania ZUS, przez które ten dokument można złożyć. Otrzymujemy również sygnały, że sprawność strony internetowej ZUS i Platformy Usług Elektronicznych ZUS, poprzez które także można składać oświadczenia uległa ograniczeniu - pisze Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych.

- Oznacza to, że możliwość przekazania woli pozostawienia w OFE części składki emerytalnej została poważnie ograniczona. Ponieważ niesprawność urządzeń ZUS ma charakter nieoczekiwany, apelujemy o przedłużenie pracy placówek ZUS tak, aby wszyscy, którzy planowali złożyć dziś oświadczenie o chęci przekazywania części składki emerytalnej do OFE, mogli zostać obsłużeni. Jest to prawo osób, które świadomie i aktywnie chcą część swojej emerytury gromadzić w funduszach emerytalnych - napisała IGTE.

- DO 18:00 będą przyjmowane deklaracje w całej Polsce. Jeśli zajdzie taka potrzeba urzędy będą pracowac do 20:00 - Zusomaty będą