Międzynarodowy Fundusz Walutowy pokazuje pesymistyczny wariant wydarzeń.

-W starym systemie deficyt emerytalny wyniósłby w 2015 roku 26,6 mld leków (ok. 9 mld złotych). W nowym systemie zaoszczędzimy 5,3 mld, co pozwoli obniżyć deficyt do 21,3 mld leków w 2015 roku – zapewnia dyrektor zakładu ubezpieczeń Vjollca Braho.

W 2013 roku deficyt systemu emerytalnego w Albanii osiągnął swój historyczny rekord na poziomie 1,8 proc. PKB. Na ten stan rzeczy złożyły się podwyżki emerytur, podczas gdy wpływy ze składek spadły (pokrywały jedynie połowę wydatków). Jeśli wyliczenia ministra pracy okażą się słuszne to deficyt w nowym systemie spadnie do 1,6 proc., a w przeciągu następnych 5 lat do 1 proc.

-Spodziewamy się ograniczenia wzrostu subwencji i uwolnienia większej ilości pieniędzy na inwestycje, szkoły, drogi i roboty publiczne. Ograniczymy dopłaty do systemu emerytalnego, które wymknęły się spod kontroli, szczególnie w latach 2005-13 – powiedział Erion Veliaj, minister ds. pomocy społecznej i młodzieży. Pozytywne skutki reformy minister pracy opiera na założeniach, że po zmianach system stanie się bardziej atrakcyjny, dzięki odpowiedniemu zbilansowaniu składek i korzyści, co przyciągnie więcej ludzi do uczestniczenia w nim.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy po przeanalizowaniu propozycji rządu przypomina jednak o pesymistycznym wariancie. Liczba uczestników systemu może pozostać na tym samym poziomie i wówczas oszczędności będą mniejsze a deficyt wciąż wysoki. Może utrzymać się nawet przez 10 lat na poziomie 1,6 proc.. Ogólnie reforma jest jednak przez Fundusz mile widziana. Bez niej obecny system emerytalny bardzo szybko zagroziłby budżetowi i stabilności finansowej Albanii.