Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. Maliszewskiego do zarządu Spółki z powierzeniem funkcji prezesa . Zacznie on pełnić swoją funkcję z dniem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Maliszewski był wcześniej wiceprezesem Alior Banku, ale na początku kwietnia zrezygnował z ubiegania się o wybór na kolejną 3-letnią kadencję.

Ukończył Wydział Handlu Wewnętrznego ze specjalizacją w Organizacji i Zarządzaniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a następnie podyplomowe Studium Bankowości. W latach 1991 - 1992 pracował w Zakładzie Eksportu i Importu Polkateksport S.A. W kwietniu 1992 r. związał swoją karierę z Raiffeisen Bank Polska S.A. W 1997 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Współpracy z Przedsiębiorstwami. Od 1999 r. był odpowiedzialny za opracowanie strategii banku na lata 2000 - 2005. W roku 2000 objął funkcję Dyrektora Banku ds. Bankowości Korporacyjnej. 1 stycznia 2001 r. został Członkiem Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A. Od września 2002 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Do kwietnia był  w zarządzie Alior Bank, gdzie odpowiadał za pion klientów biznesowych i private banking.