Państwo pozwane za zmiany w OFE

Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafi dziś pozew zbiorowy w sprawie przejęcia przez ZUS oszczędności zgromadzonych w OFE.

Publikacja: 10.06.2014 12:44

Państwo pozwane za zmiany w OFE

Foto: Flickr

Odpowiedzialnym za przygotowanie i złożenie w imieniu ponad 50 osób dokumentu jest mecenas Paweł Kowalczyk. Prawnik podkreśla, że zainteresowanych dołączeniem do pozwu było kilkakrotnie więcej obywateli, ale część nie wypełniła wymogów formalnych.

W imieniu powodów Paweł Kowalczyk domaga się od Skarbu Państwa odszkodowania za wywłaszczenie. Mecenas powiedział, że oczekuje od sądu ustalenia odpowiedzialności finansowej państwa, a nie wskazania kwoty odszkodowania.

Organizatorzy akcji podkreślają, że ustawa, na mocy której część aktywów OFE została przejęta przez ZUS, godzi bezpośrednio w prawo własności osób ubezpieczonych w otwartych funduszach emerytalnych. W wypadku dopuszczenia przez sąd do rozpoznawania sprawy w postępowaniu grupowym, organizatorzy akcji zapewniają, że otworzą możliwość przystąpienia do pozwu kolejnych osób.

Prawnicy uruchomili stronę internetową www.ofe-pozewgrupowy.pl. Każdy, kto uważał, że umorzenie obligacji skarbowych, które były w portfelach OFE, było niezgodne z prawem, mógł pozwać państwo. Prawnicy zapewniali, że zainteresowanym pomogą dopełnić wszystkich formalności. Zastrzegali przy tym, że ich inicjatywa ma charakter obywatelski i nie jest związana z działalnością kancelarii, w której pracują, ani z jej klientami. Prawnicy za prowadzenie sprawy w imieniu członków grupy nie pobierają wynagrodzenia, a jedynie 500 złotych na poczet kosztów sądowych i kosztów administracyjnych postępowania.

Jak piszą inicjatorzy akcji na stronie internetowej, wprowadzone w drodze Ustawy zmiany spowodowały konieczność przedsięwzięcia konkretnych działań prawnych. - Dlatego podjęliśmy się koordynacji działań w zakresie zgromadzenia osób zainteresowanych przyłączeniem się do pozwu i prowadzenia postępowania - piszą.

- Pierwszym krokiem było złożenie – w grudniu ubiegłego roku – zawezwania do próby ugodowej. Ponieważ postępowanie jak dotąd nie przyniosło spodziewanych efektów, podjęliśmy decyzję o złożeniu pozwu zbiorowego - informują organizatorzy.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku i obowiązkiem umorzenia przez OFE 51 proc. jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na kontach swoich klientów i przekazaniu równoważnych im środków na rachunek Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dniem 3 lutego 2014 roku, pozew powinien zostać złożony w ciągu kilku najbliższych tygodni - czytamy.

- Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa zyska Państwa uznanie i zechcecie się do nas przyłączyć. Jeśli zdecydujecie się Państwo na przystąpienie do postępowania, pomożemy Wam dopełnić wszystkich formalności - informuje strona internetowa akcji.

Odpowiedzialnym za przygotowanie i złożenie w imieniu ponad 50 osób dokumentu jest mecenas Paweł Kowalczyk. Prawnik podkreśla, że zainteresowanych dołączeniem do pozwu było kilkakrotnie więcej obywateli, ale część nie wypełniła wymogów formalnych.

W imieniu powodów Paweł Kowalczyk domaga się od Skarbu Państwa odszkodowania za wywłaszczenie. Mecenas powiedział, że oczekuje od sądu ustalenia odpowiedzialności finansowej państwa, a nie wskazania kwoty odszkodowania.

Pozostało 83% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
ORLEN Paczka ma 4000 automatów paczkowych i rośnie w imponującym tempie
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają