Ważna decyzja dla klientów Otwartego Funduszu Emerytalnego Warta. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie Funduszu przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska.

Ernest Makowski z UOKiKu wyjaśnia, że w wyniku koncentracji PTE Warta zaprzestanie prowadzenia działalności, OFE Warta zostanie zlikwidowany, a członkowie OFE Warta zostaną członkami Allianz Polska OFE. Zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów była konieczna, ponieważ w transakcji wezmą udział duże firmy.

Przy założeniu pozostania w obu funduszach dotychczasowych członków, połączony fundusz byłby dziewiąty na rynku OFE, zarówno pod względem liczby członków, jak również wartości aktywów. Jeśli chodzi o opłaty pobierane od składki oraz opłaty za zarządzanie - nic się nie zmieni.

Przejęcie zarządzania OFE WARTA przez PTE Allianz Polska SA oraz rozpoczęcie likwidacji OFE WARTA wyznaczono na dzień 26 maja 2014 roku - podała komisja w komunikacie. Datę zakończenia likwidacji OFE WARTA ustalono na 19 września 2014 roku. W tym dniu aktywa OFE WARTA zostaną przeniesione do Allianz Polska OFE, zaś jednostki rozrachunkowe OFE WARTA zostaną przeliczone na jednostki rozrachunkowe Allianz Polska OFE. Wówczas OFE Warta zniknie z rynku.

Połączenie funduszy będzie neutralne z punktu widzenia opłaty pobieranej od składki oraz opłaty za zarządzanie. Zezwolenie na przejęcie zarządzania jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na zmianę statutu OFE WARTA w zakresie informacji dotyczących towarzystwa zarządzającego funduszem.